Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6aFakultní škola Ostravské univerzity
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.

Rodilí mluvčí v hodinách cizích jazyků

Díky projektům Šablony pro SŠ a VOŠ II a Rodilí mluvčí do škol působili i v letošním školním roce 2020/2021 na našem gymnáziu rodilí mluvčí.

Projektový den II. světová válka

Ve dnech 24. a 25. 6. 2021 se studenti kvart zúčastnili dějepisné exkurze v Hrabyni, kde navštívili Národní památník II. světové války.

Astronomická olympiáda v letošním školním roce

Chtěla bych tímto proklikem poděkovat všem žákům naší školy, kteří se v letošním školním roce zapojili do řešení velmi náročné přírodovědné soutěže Astronomická olympiáda.

Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Programovali: SE-MO Data s.r.o.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
Volgogradská 6a
700 30 Ostrava-Zábřeh
596 750 873