Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a
Fakultní škola Ostravské univerzity

Koncert se skupinou MAROD

Soutěž středoškolských pěveckých sborů

Ve středu 16.dubna 2014 se uskutečnilo v DK Akord v Ostravě-Zábřehu tradiční krajské kolo Celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů. Zúčastněné sbory soutěžily o možnost postupu na národní přehlídku Opava Cantat 2014.
Přehlídka byla podpořena grantem Ministerstva kultury ČR a Úřadem městského obvodu Ostrava-Jih.

Zájmové dny 2014

Stalo se dobrou tradicí, že v posledním týdnu školního roku jsou dva dny věnovány projektu Zájmové dny. V tomto školním roce bude projekt probíhat v úterý 24. a ve středu 25. června. Žáci se v těchto dnech účastní aktivit dle vlastního zájmu a výběru.
Pro zodpovědnou volbu připravili garanti akcí jejich anotace, ve kterých najdete veškeré potřebné informace. zde
Žáci mají možnost vybrat si jednu akci na každý den prostřednictvím ankety ve webovém rozraní SW Bakaláři, a to od 7. do 16. dubna.

Exkurze do pivovaru RADEGAST

Studenti kvarty A navštívili 15. 4. 2014 v rámci předmětu geografie a projektu Moravskoslezského kraje - TECHNO TRASA pivovar Radegast v Nošovicích. více

Projekt „Věda do škol“ Univerzity Palackého Olomouc

V pátek 4. dubna se na naší škole uskutečnila velmi zajímavá přednáška o Velké Moravě pana prof. PhDr. Miloslava Pojsla z Univerzity Palackého v Olomouci. více
V úterý 8. dubna přednášel pan Mgr. Martin Faměra, Ph.D. z PřF UP v Olomouci studentům sext na téma Yellowstone - fenomén supervulkánu. více
Obě přednášky se uskutečnily v práci projektu Věda do škol. web projektu

Juniorský maraton 2014

V pátek 11.4.2014 se zúčastnilo družstvo školy regionálního kola Juniorského maratonu. A jak uspěli naši zástupci v tomto ročníku? více

Eurorebus - 19. ročník

Žáci naší školy se každoročně účastní vědomostní soutěže v garanci MŠMT Eurorebus. Ani letos se v konkurenci týmů z celého kraje naše družstva neztratila a vybojovala umístění v první desítce. více

Soutěž v programování

Předmětová komise výpočetní techniky připravuje na duben pro studenty gymnázií Moravskoslezského kraje Soutěžní přehlídku studentských programů. Více o soutěži.

U6 - úžasný svět techniky

V pondělí 31. 3. se uskutečnilo v expozici U6 v oblasti Dolních Vítkovic v Ostravě natáčení nového soutěžního pořadu České televize zaměřeného na přírodní vědy a jejich využití v reálném životě. Tohoto prvního natáčení se zúčastnilo také družstvo naší školy tvořené žáky tercie A.

Světový den vody

V pátek 21. března 2014 se studenti kvart zúčastnili akce s názvem Světový den vody 2014, kterou pořádal Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., Ostrava. více

Zájezd do Paříže

Každoročně pro naše studenty připravujeme aspoň jeden zahraniční poznávací zájezd. V letošním školním roce se chceme podívat znovu do Francie. Na programu zájezdu jsou památky Paříže a prohlídka známé katedrály v Remeši, místo korunovace francouzských králů. více

Lyžařský kurz kvint

Ve dnech 6.3. – 12.3. 2014 měli studenti kvint možnost v rámci lyžařského kurzu navštívit atraktivní oblast Východního Tyrolska. Jednotlivá lyžařská střediska jsou na svazích největšího rakouského pohoří Vysoké Taury v blízkosti nejvyšší hory Rakouska - Grossglockner (3798 m). Oblast Ost Tirol je lyžaři vyhledávána kvůli upraveným, širokým sjezdovkám a vysoké pravděpodobnosti slunného počasí. A jak svůj kurz prožili naši studenti? ...

Přijímací zkoušky nanečisto

Pro uchazeče o studium z 5. tříd ZŠ jsme připravili „Přijímací zkoušky nanečisto“. Žáci při nich vypracovali test z matematiky a z jazyka českého, každý v rozsahu cca 20 min. Forma testu, způsob zadání a hodnocení byl podobný jako u testů přijímacích zkoušek. Věříme, že uvedená akce napomohla zájemcům o studium v jejich přípravě a umožnila jim poznat prostředí školy, ve které budou skládát svou první velkou zkoušku.

Aktuálně o Pátečnících

Pěvecký sbor našeho gymnázia Pátečníci se bude podílet na natáčení nového CD folkové skupiny Marod. Natáčení proběhne 22.-23. března 2014 ve studiu Českého rozhlasu v Ostravě.

Fyzikální exkurze na VŠB TU

Studenti sext každoročně v rámci výuky fyziky navštěvují odborné laboratoře Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. více

Ekokonference

Dne 2.12.2013 se tři žákyně kvarty A zúčastnily soutěžní ekokonference na téma "Voda a životní prostředí našeho regionu". Se svou prezentací získaly pěkné 5. místo. více

Gymnázium Volgogradská Fakultní školou Ostravské univerzity

Na slavnostním zasedání akademické obce k 60. výročí založení Pedagogické fakulty Ostravské univerzity byla Gymnáziu Volgogradská předán titul Fakultní škola Ostravské univerzity v Ostravě. Byly tak oceněny výsledky výchovně vzdělávacích projektů gymnázia, kvalita výuky, úspěchy žáků školy v odborných soutěžích a dlouhodobá spolupráce obou institucí v oblasti pregraduálních praxí posluchačů učitelských oborů Ostravské univerzity.

ISIC školám

Naše škola je od školního roku 2013/2014 zapojena do programu ISIC školám. Stali jsme se partnerskou školou organizace GTS Alive, s.r.o., která vydává studentské průkazy ISIC a průkazy ITIC pro učitele. více

Přijímací řízení 2014 - organizace
Představujeme školu
Organizace školního roku 2013/2014

GIS Day 2013
Bobřík informatiky
Turnaj 17.listopadu
Mladý Demosthenes
Logická olympiáda
Ostravský běžecký pohár mládeže
Soutěž mladých zoologů
Astronomická olympiáda
Soutěž v německém jazyce
Klání v řeči vázané
Terorismus: skrytá hrozba
Výstava Moje město
Techno trasa - Kopřivnice
Příprava výstavy v Ostravském muzeu
starší příspěvky

Výsledky žáků školy v soutěžích

Astronomická olympiáda - krajské kolo
    - kategorie G-H - 1.místo: O. Pasečný (2.A)
    - kategorie E-F - 8.místo: R. Zajíček (4.B)
    - kategorie C-D - 2.místo: J. Mielec (5.B)
Chemická olympiáda - krajské kolo
    - kategorie D - 6.místo: S. Štiglerová (4.A)
    - kategorie D - J. Hrubý (4.B) - úspěšný řešitel
Olympiáda v českém jazyce - krajské kolo
    - kategorie SŠ - 12.místo: L. Hýlová (7.B)
Matematická olympiáda - krajské kolo
    - kategorie Z9 - J. Hrubý (4.B) - úspěšný řešitel
recitační soutěž Wolkerův Prostějov - regionální kolo
   3.místo: A. Borková (7.A) - postup do krajského kola
Soutěž v programování - okresní kolo - postup do krajského kola
    - kategorie - starší žáci - 1.místo: V. Lukáš (4.A)
    - kategorie - mládež - 4.místo: P. Dostál (6.A)
    - kategorie - aplikační SW 3.místo: D. Neuwirth (4.A)
Soutěž v jazyce španělském - krajské kolo
    - kategorie II. - 4.místo: Z. Jurajdová (7.B)
    - kategorie I. - 9.místo: J. Bogdanová (4.B)
Soutěž v jazyce francouzském - krajské kolo
    - kategorie B2 - 6.místo: L. Hýlová (7.B)
Soutěž v jazyce anglickém - okresní kolo
    - kategorie I.A - 2.místo: A. Nevrlý (2.A)
Soutěž v jazyce ruském - krajské kolo
    - kategorie SŠ II - 4.místo: M.Němeček (7.A)
Chemická olympiáda - národní kolo
    - kategorie A - 24.místo: M.Belina (8.B) - úspěšný řešitel
další výsledky studentů v soutěžích