Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6aFakultní škola Ostravské univerzity
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.

Adopce na dálku

     Indie    


Naše gymnázium se již několikátým rokem úspěšně zapojuje do „Adopce na dálku“. Projekt, který se zaměřuje na podporu vzdělávání nejchudších dětí z rozvojových zemí žijících se svými rodinami často na pokraji bídy, zastřešuje Arcidiecézní charita v Hradci Králové.

Do sbírky určené indické dívce Sahaně Mary také v tomto školním roce přispěla většina studentů i vyučujících. Během jarních měsíců vybrali přes 5 000 Kč a tyto prostředky byly zaslány na konto nadace, která z nich bude financovat zejména úhradu školného, nákup základních školních pomůcek a školní uniformy, stravu a popřípadě letní tábor uskutečněný s dobrovolníky tohoto projektu.

Mezi Sahanou Mary a žáky naší školy byla zahájena korespondence, v níž si budou navzájem zprostředkovávat informace o životních podmínkách, zvycích a o školství v obou zemích. Naši žáci píší dopisy v angličtině, indickým dětem jsou překládány do jejich rodného jazyka a naopak.

Projekt Adopce na dálku je dlouhodobý, vybranou částkou dáme Sahaně nejen možnost vzdělání, ale především šanci na nezávislost a lepší perspektivu v jejím celém dalším životě.

Garantem projektu na naší škole jsou studenti kvarty B - Adéla Tesařová a Jana Menšíková.


Mgr. Marcela Gajdová  

 
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Programovali: SE-MO Data s.r.o.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
Volgogradská 6a
700 30 Ostrava-Zábřeh
596 750 873