Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6aFakultní škola Ostravské univerzity
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.

Aktuálně k výuce

1.3.2021 MŠMT - Informace k provozu škola a školských zařízení od 27.února


14.2.2021 Usnesení vlády o omezení provozu středních škol do 28. 2. 2021.
Výuka zůstává ve stejném režimu jako dosud. Nově se povoluje konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek.


 5.2.2021   Úprava výuky ve druhém pololetí pro žáky maturitního ročníku.


29.1.2021  Úprava podoby maturitní zkoušky 2021 a jednotné zkušební schéma termínu didaktických testů


Informace k pololetní klasifikaci:

V souladu s pokynem MŠMT bude žákům vydán výpis vysvědčení nejpozději do tří dnů po zahájení prezenční výuky. Pololetní klasifikaci najdete od úterý 27. 1. 2021 v Bakalářích.


22.1.2021 Usnesení vlády, kterým se do 14. 2. 2021 prodlužuje účinnost opatření ze dne 7. 1. 2021. Výuka zůstává ve stejném režimu jako dosud.


7.1.2021 Dle usnesení vlády z dnešního dne se do 22. ledna 2021 zakazuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání.
Výuka probíhá i nadále distančním způsobem, výjimkou je možnost individuálních konzultací. 


23.12.2020 Dle usnesení vlády z dnešního dne se do 10. ledna 2021 zakazuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání. Výuka probíhá distančním způsobem, výjimkou je možnost individuálních konzultací.
Další informace MŠMT k provozu školy a školských zařízení do 10. ledna 2021.


Dle usnesení vlády ze dne 14. 12. 2020 se ve dnech 21. 12. - 22. 12. 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání.

Dle Informace MŠMT jsou 21. a 22. 12. 2020 stanoveny jako volné dny podle §24 odst. 3 školského zákona.


Dle usnesení vlády ze dne 30. 11. 2020 se

od 7. 12. umožňuje prezenční výuka žáků všech ročníků formou střídání celých tříd po týdnech, vyjma tříd závěrečného ročníku, které se vyučují prezenčně každý týden.
V návaznosti na uvedené rozhodnutí stanovujeme organizaci výuky následovně:

  • od 7. 12. do 11. 12. se budou prezenčně vzdělávat třídy tercie, kvarty, kvinty a oktávy,
  • od 14. 12. do 18. 12. se budou prezenčně vzdělávat třídy primy, sekundy, sexta, septima a oktávy.

Dle usnesení vlády ze dne 20. 11. 2020 je:

od 25. 11. umožněna prezenční výuka žáků závěrečných ročníků.

od 30. 11. umožněna prezenční výuka prvních čtyř ročníků osmiletého gymnázia, a to formou střídání celých tříd po týdnech.

  • od 30. 11. do 4. 12. se budou prezenčně vzdělávat třídy primy a sekundy.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Programovali: SE-MO Data s.r.o.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
Volgogradská 6a
700 30 Ostrava-Zábřeh
596 750 873