Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6aFakultní škola Ostravské univerzity
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.

Biologické soustředění

Ve dnech 27. 4. až 2. 5. jsem se zúčastnila soustředění, které pořádali převážně studenti Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity. Jarní soustředění se konalo v Čechách ve vesničce Velemín. Ten se nachází v Českém středohoří, kde najdeme nemálo sopek. Byli jsme ubytováni na terénní stanici Katedry botaniky. Program se skládal převážně z odborných exkurzí po okolní krajině. Vysokoškolští studenti nám cestou vyprávěli o nejrůznějších rostlinách, živočiších a horninách.

Zaujala mě exkurze na kopec Boreč. Při cestě na vrchol jsme narazili na pukliny u cesty, ve kterých byl i při slunném počasí sníh. Na vrcholu je vzduch nasáván, v puklinách se ochlazuje a ven vytéká chladný vzduch. V zimních měsících funguje tento systém naopak. Také jsme podnikli exkurzi na Milešovku a přesvědčili jsme se o tom, že se jedná o největrnější místo v České republice. Dalším zážitkem pro mě bylo, když jsme viděli zmiji obecnou. 

Během soustředění jsme dva dny pracovali ve skupinkách na odborných projektech. Letošním tématem byly smetánky lékařské. Výsledky jsme poslední večer prezentovali před dalšími skupinami. Já jsem si vybrala projekt zaměřený na barviva v rostlinách. Ostatní zkoumali například závislosti tvaru listů na místech sběru, hmotností a plochou listů nebo množství pylu během dne.

 

Jana Pekařová, septima A

Fotografie

Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Programovali: SE-MO Data s.r.o.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
Volgogradská 6a
700 30 Ostrava-Zábřeh
596 750 873