Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6aFakultní škola Ostravské univerzity
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.

Co jsme ještě nevěděli o energetice...

FOTOGALERIE

Ve středu 22. září obě kvarty (tedy i mne – Matěje Hoška) navštívili odborníci na energetiku s přednáškou na téma Energetika – budoucnost lidstva. Hlavním tématem přednášky byla problematika produkce elektrické energie nejen pro stávající populaci, ale i pro budoucí generace ve všech zemích.
Nejvíce jsme se věnovali elektrárnám jaderným, které dle mnoha odborníků jsou budoucností naší civilizace. Řešili jsme nejen štěpení atomu, ale také výrobu elektřiny z fúze a bezpečnostní prvky reaktorů.
Celou přednášku s námi prezentující komunikovali. Kladli nám dotazy, které byly často odměňovány upomínkovými plackami a brožurami. Přenášející měli nachystané i ukázky s radioaktivními předměty, z nichž některé můžeme mít i doma na zahradě. Demonstrace probíhaly nejen na radioaktivním materiálu, ale i na našich spolužácích, kteří nám názorně předvedli, že i lidské tělo se dobře brání před některými druhy radiace.
Myslím si, že se nám všem přednáška líbila a že nám studium ozvláštnila o praktické znalosti, které bychom jinak získali až na univerzitě.
 
Matěj Hošek, kvarta A
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Programovali: SE-MO Data s.r.o.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
Volgogradská 6a
700 30 Ostrava-Zábřeh
596 750 873