Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6aFakultní škola Ostravské univerzity
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.

Den lékařským fyzikem v Praze 2019

Ve středu 5. června ráno jsme se vydaly vlakem do Prahy na akci Den lékařským fyzikem, jež se konala na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské. Po příjezdu jsme si zakoupily celodenní jízdenky a přesunuly jsme se do místa konání akce. Zde proběhla registrace všech přihlášených účastníků a poté jsme se již všichni usadili do posluchárny a netrpělivě očekávali začátek přednášek. Obsahem přednášek bylo seznámení se s oborem radiologická fyzika a představení dvou jeho odvětví – nukleární medicíny a radioterapie. Dále jsme na fakultě absolvovali praktická cvičení a poté nás už čekala pauza na oběd. Odpoledne jsme program zakončili exkurzí do klinické praxe – dostali jsme na výběr oddělení nukleární medicíny, radioterapie nebo radiodiagnostiky ve špičkových nemocnicích v Praze. Po ukončení velice zajímavé návštěvy Thomayerovy nemocnice, kde jsme měli možnost prohlédnout si pracoviště, přístroje a pohovořit s pracovníky v tomto odvětví medicíny, jsme se přesunuly na Václavské náměstí a prozkoumávaly jsme známá místa v centru Prahy. V podvečer jsme nasedly na vlak a vydaly se zpět do Ostravy. Vracely jsme se velice znaveny, ale plny nových znalostí a zážitků.

 

Alice Mrázková & Lucie Smyčková, sexta B

 

fotogalerie: http://dlf.fjfi.cvut.cz/index.php/fotky/

Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Programovali: SE-MO Data s.r.o.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
Volgogradská 6a
700 30 Ostrava-Zábřeh
596 750 873