Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6aFakultní škola Ostravské univerzity
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.

Dobrovolnictví na našem gymnáziu

Naši studenti se v minulém školním roce 2017/2018 zapojili do projektu MOST ADRA a stali se dobrovolníky. Docházeli do nedalekého domova seniorů Korýtko, kde samostatně vymýšleli pro seniory program, nebo se zapojovali do akcí pořádaných Domovem. Naši dobrovolníci tak zpříjemňovali život opuštěným lidem, pro některé seniory to byl jediný kontakt s lidmi mimo Domov.

Koordinátorka projektu Kateřina Polínková zmiňuje: „Studenti si při každé aktivitě se seniory vypráví. Vyprávění a naslouchání je základ našich setkávání v domovech. Senioři sdělují studentům své životní zkušenosti, předávají jim poznatky ze svého života. Studenti naslouchají a ptají se seniorů na zajímavé otázky. Studenti zase ukazují seniorům, co umí, co se naučili ve škole, v jakém prostředí žijí, kde cestují, co dělají ve škole a i mimo školní docházku. Vzájemně se tak obohacují. Vždy je to velmi příjemné setkání, ze kterého se nechce odejít ani studenům a ani seniorům. Jsou zde velmi posíleny a naplněny mezigenerační vztahy mladých lidí - studentů a seniorů. Studenti se připravují poctivě na aktivity, snaží se vše konzultovat. Aktivity bývají hodně dojemné, příjemné a obohacující pro obě strany. Mezi seniory, mnou a studenty vznikla nová a krásná přátelství. Posouváme se tak v dobrovolnické činnosti dál a dál.“

V dnešní uspěchané době je dobrovolnická práce všech zapojených studentů obdivuhodná, společensky velmi přínosná. Jsme rádi, že takové studenty na našem gymnáziu máme. Děkujeme jim i paní koordinátorce, která se studentům během projektu věnuje.

Helena Kukolová

Fotografie

Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Programovali: SE-MO Data s.r.o.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
Volgogradská 6a
700 30 Ostrava-Zábřeh
596 750 873