Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6aFakultní škola Ostravské univerzity
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.

Hledání půvabných částic podruhé – Masterclasses v Opavě

Ve čtvrtek 22. 3. 2018 jsme se zúčastnili fyzikální přednášky Masterclasses na Slezské univerzitě v Opavě.  V 7:40 ráno jsme vyrazili vlakem ze svinovského nádraží a hodinu na to jsme již seděli v přednáškové učebně. Na začátku proběhlo seznámení s profesory a programem, kterým nás měli provázet.

Poté začala první přenáška o mikrosvětě z hlediska fyziky, ve které jsme se zabývali nejmenšími částicemi, jako jsou kvarky, fotony, miony apod. Hned po přestávce následovala druhá, jež byla na stejné téma, ale o něco náročnější než ta první. Následovala delší přestávka na oběd, během níž jsme se prošli po Opavě.  Z oběda jsme zamířili do počítačové učebny, kde jsme se naučili pracovat s novým počítačovým programem, určovat prolétající částici podle stopy, kterou zanechávají.

Když jsme se znovu usadili v posluchárně, tak proběhlo grafové zpracování výsledků z praktických prací. Následně proběhla dlouho očekávaná videokonference s CERNem a  několika dalšími univerzitami různě po Evropě, na které jsme museli využít nejen znalosti fyziky, ale i angličtiny.

Milé studentky Slezské univerzity nám přichystaly bohaté občerstvení a po skončení programu nám všem daly diplom a nějakou drobnost. Celá akce pro nás byla velmi přínosná a pověděla nám hodně o práci v částicové fyzice. Profesoři byli vtipní a tím pádem bylo pro nás lehčí jim porozumět.

Uvedené akce jsme se mohli zúčastnit i díky finanční podpoře města Ostravy prostřednictvím spolku Proxima, který podporuje nadané studenty v přírodních vědách.

 

Anděla Dedková & Bohumír Žůrek, sexta B

 

Fotografie

Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Programovali: SE-MO Data s.r.o.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
Volgogradská 6a
700 30 Ostrava-Zábřeh
596 750 873