Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6aFakultní škola Ostravské univerzity
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.

Hledání půvabných částic

V pátek 9. března se dva žáci kvarty, Josef Knápek a Radomír Mielec, a Michal Mikeska ze septimy zúčastnili semináře International Masterclasses "Hands on Particle Physics" pořádaného na FJFI ČVUT v Praze.

První část semináře byla teoretická. Účastníci měli možnost možnost načerpat nejnovější poznatky z oblasti výzkumu na poli částicové fyziky. Byli také seznámeni s principem činnosti, prováděnými experimenty a analýzou získaných dat na urychlovači LHC v CERNu.

Po občerstvovací přestávce následovalo praktické cvičení v počítačové učebně. Na základě analýzy dat přímo z urychlovače částic LHCb se účastníci pokusili pod vedením zkušených lektorů detekovat částice obsahující kvarky c a stanovit jejich střední dobu života. Většina účastníků i přes nulovou předchozí zkušenost s podobnými experimenty dokázala tyto částice identifikovat a měření doby života částice D0 odpovídalo teoretickým předpokladům.

Žáci hodnotili svou účast na semináři jako velmi přínosnou a podnětnou, rozšířili si své teoretické znalosti v oblasti fyziky elemntárních částic a nahlédli pod pokličku vědecké práce na té nejvyšší úrovni.

Podrobnější informace o celé akci, včetně fotodokumentace: https://mc.casticova-fyzika.cz/ 

 

Mgr. Petr Říman

Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Programovali: SE-MO Data s.r.o.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
Volgogradská 6a
700 30 Ostrava-Zábřeh
596 750 873