Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6aFakultní škola Ostravské univerzity
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.

Informace

Školní rok 2019/2020 

30.6.2019

Soubor pedagogicko-organizačních informací na školní rok 2019/2020

Školní rok 2017/2018     

9.1.2018 Pomůcka k nově zakotveným právům a povinnostem pedagogických pracovníků
18.9.2017 Veřejný ochránce práv - školství nejčastější dotazy

Školní rok 2016/2017     

28.12.2016 Metodický pokyn MŠMT k řešení a prevenci šikany ve školách a školských zařízeních
19.12.2016 ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem 
21.11.2016 Vyhláška  o poskytování poradenských šlužeb ve školách a školských zařízeních, platné znění,
28.1.2016 

Vyhláška č.27/2016 o vzdělávání žáků se speciál. vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
(výběr - úplná verze je na PUBLICu)

Školní rok 2014/2015     

12.12.2014 Zásady vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem
7.11.2014 Podávání léků žákům - článek z UN

Školní rok 2013/2014

18.9.2013 Metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních
8.8.2013 Pokyn ředitele školy, kterým se upřesňuje provádění některých činností zaměstnanci školy

Školní rok 2012/2013

30.5.2012 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a Standardy pro základní vzdělávání

Školní rok 2011/2012

  Směrnice ředitele školy upravující vydávání druhopisů vysvědčení , (příloha ve formátu doc)

 Školní rok 2007/2008

25.10.2007 Vyhláška 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Programovali: SE-MO Data s.r.o.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
Volgogradská 6a
700 30 Ostrava-Zábřeh
596 750 873