Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6aFakultní škola Ostravské univerzity
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.

JA NN Social Innovation Camp 2021

Jak jinak než online formou, se dne 3. 3. 2021 konala soutěž JA NN Social Innovation Camp 2021. Této soutěže se zúčastnil také tým Akademie Járy Cimrmana ve složení Alexandra Kolářová, Alice Samková, Radomír Mielec, Matyáš Poledník a Matyáš Vašňovský (všichni ze septimy).

Na začátku soutěže byl všem týmům představen problém a cílem soutěže bylo společně vymyslet inovativní nápad, který by na něj reagoval nebo by jej pomohl vyřešit. Následně ho pak samozřejmě také dobře odprezentovat před porotou. Letošní téma se nečekaně týkalo momentální situace, a naším úkolem tedy bylo přijít s nápadem, jak řešit problémy, které má distanční výuka. Náš tým se ve svém řešení zaměřil hlavně na náročnost učiva a také problematické časové rozvržení výuky. Navrhli jsme řešení, které počítalo s rozdělením studentů do menších skupin podle jejich schopností a zájmů ohledně daného předmětu, kteří by byli rozděleni v jednotlivých kanálech, a učitel by se postupně věnoval každé ze skupin víceméně individuálně. Rovněž jsme navrhovali změnu v rozvrhu, kdy jsme uvažovali o delších hodinách, které by však byly méně často.

V odpolední části soutěže měl každý tým několik minut na prezentaci svého návrhu před porotou, která měla poté možnost položit otázky. Vyhlášení proběhlo v podvečer a oceněny byly nakonec celkem čtyři z asi 20 týmů, ve čtyřech kategoriích a to: Nejlepší nápad, Největší přínos společnosti, Nejlepší prezentace a Absolutní vítěz soutěže, tím se nakonec stal tým, který se jako jediný nezaměřil na střední nebo základní školy, ale cílovou skupinou jejich nápadu byly děti předškolní. Jejich aplikace, která by děti hravou formou rozvíjela dle platného programu MŠMT, u poroty uspěla a přinesla jim vítězství. Někteří členové týmu se mnou sice nesouhlasí, ale mně osobně se jejich nápad, a hlavně orientace na předškolní věk líbil a považuji jejich vítězství za naprosto zasloužené. Náš tým bohužel ani v jedné z kategorií natolik nezaujal a odnesl si pouze cenu útěchy za účast. Tak snad příště.

Matyáš Poledník, septima

Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Programovali: SE-MO Data s.r.o.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
Volgogradská 6a
700 30 Ostrava-Zábřeh
596 750 873