Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6aFakultní škola Ostravské univerzity
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.

KVALITA 2016 – Testování žáků 3. roč. SŠ MSK

V květnu absolvovali žáci septim testy v rámci projektu MSK KVALITA 2016, jehož cílem je zmapovat a porovnat úroveň znalostí žáků SŠ MSK a také zhodnotit jejich pokroky od předchozího testování, které proběhlo před dvěma lety. Testovanými oblastmi byly matematika, český jazyk, anglický jazyk a německý jazyk.

Nejlépe si naši žáci vedli v testu z angličtiny, kde jsme jako škola dosáhli špičkových výsledků, které nás řadí mezi 7 % nejúspěšnějších škol v kraji. Před námi se umístily pouze třídy některých gymnázií, ve skupině 30 gymnázií MSK jsme se umístili na 10. místě.

Ve všech ostatních testech jsme dosáhli nadprůměrných výsledků. V českém jazyce je pouze 12 % zúčastněných škol lepších než naše, v německém jazyce 15 % škol. Relativně nejhůře jsme se v žebříčku škol umístili v testu z matematiky, ale i přesto jsme lepší než 77 % zúčastněných škol.

Co se týče srovnání pokroku žáků od posledního testování, nejlépe jsme na tom opět v angličtině, kde došlo ke zlepšení v průměru o 30 %, což představuje průměrný dosažený výsledek. V českém jazyce a v matematice bylo zaznamenáno zlepšení znalostí našich žáků přibližně o 10 %.

Jak je vidět z přiloženého grafu, obě třídy dosáhly ve všech testech výsledky na srovnatelné úrovni. V českém a v anglickém jazyce dosáhli v průměru lepších výsledků žáci 7. B, v matematice naopak žáci 7. A.

Z individuálních výsledků dosáhli nejlepších výkonů:

V testu z anglického jazyka Petr Dvořáček, Zbyněk Kamenčák (7. A), Anna Kocourková a Lucie Raždíková (7. B) s čistou úspěšností 100 %, Lucie Tkáčová (7. A) a Daniel Vokál (7. B) úspěšnost 97 %.

Anna Kocourková (7. B) byla nejúspěšnější také v testu z českého jazyka s čistou úspěšností 89 %. Ze 7. A dosáhla v českém jazyce nejlepšího výsledku Adéla Koňařová (79 %).

V testu z matematiky dosáhl 100% úspěšnosti Jaromír Mielec (7. B), druhý nejlepší výsledek zaznamenal Pavel Padrta (7. A) s úspěšností 84 %.

V testu z německého jazyka uspěli nejlépe Josef Richtar (7. A; úspěšnost 85 %) a Jan Grygar (7. B; 80 %).

Fotografie

Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Programovali: SE-MO Data s.r.o.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
Volgogradská 6a
700 30 Ostrava-Zábřeh
596 750 873