Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6aFakultní škola Ostravské univerzity
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.

Láska ve Volgogradu

A jelikož jako studenti gymnázia musíme mít trochu pansoficky všeobecný přehled, naše drahé učitelky ZSV pozvaly posily z Ostravské university, ať nám problematiku filosofování už jednou provždy osvětlí.

Přednáška měla dvě části a téma znělo poněkud odvážně – láska. V první části jsme doslova prolétli historií, od Platóna přes Freuda až po současné myslitele, abychom se pak vrátili do antiky a detailněji prozkoumali jemnější nuance mezi tehdejším rozdělením lásky na agapé, filia, erós a ne příliš známou storgé. A ano, řeč došla i na podivnou zálibu řeckých filosofů v adolescentních chlapcích.

Druhá část se nesla v poněkud netradičním duchu a prezentovala psychologicko-sociologické problémy mužství, které dle slov přednášejícího zažívá krizi. Z mužů se stávají povaleči a ženy si zase vlivem antikoncepce vybírají subtilnější jedince, jejichž geny jsou v porovnání se silnými alfa-samci méněcenné. No a tak nechřadnou jenom moderní muži, ale i celý lidský genofond. Údajně.

Dostavil se po přednášce žádaný „aha-moment“ a z našich studentských hlav se rázem staly hlavy filosofů? To vás asi zklamu. Měli jsme ovšem možnost nahlédnout do zákulisí práce filosofa a dozvědět se, jak například shání materiály a porovnává jednotlivé teze pro svou práci.

Definitivní ortel nad celou akcí si vyslovit netroufám.  Ale z toho, co jsem zaslechl, převládají pozitivní reakce. Rozhodně máme do spletité skládačky světa o jeden, byť třeba zanedbatelný, kousek více.

Budoucí absolvent (pevně v to doufám)

Dominik Böhm

Fotografie

Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Programovali: SE-MO Data s.r.o.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
Volgogradská 6a
700 30 Ostrava-Zábřeh
596 750 873