Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6aFakultní škola Ostravské univerzity
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.

Na výstavě V Novém světě

Studenti kvart, kvint a sext navštívili v rámci předmětu výtvarná výchova v ostravské Galerii výtvarného umění výstavu V novém světě. Rozsáhlá expozice přibližuje umělecké dění na našem území v letech 1917-1927, v období, které krátce předcházelo vzniku samostatného Československa, a následně dobu „první republiky“. V rámci interaktivní komentované prohlídky jsme pod vedením lektorky zhlédli originály děl známých umělců, jako byli Josef Čapek, Emil Filla, Jan Zrzavý, Otto Gutfreund, Jindřich Štyrský, Toyen či František Drtikol, připomněli jsme si základní principy kubismu, surrealismu či abstraktního umění, vysvětlili rozdíl mezi uměním moderním a současným. Výstava většinu zaujala uměleckou různorodostí, ať už autorskou či formální - prezentována jsou zde díla sochařská, malířská, ale i architektura, fotografie či grafika. Zvláštní pozornost vzbudila tvorba méně známých regionálních tvůrců v samostatné sekci věnované Ostravě a tzv. sociálnímu umění. Program přitažlivou formou oživil dobu nabitou kulturními událostmi a ve své druhé části také nabídl studentům prostor pro reflexi a vyjádření pocitů a dojmů z výstavy prostřednictvím vlastní tvůrčí činnosti.

Mgr. Marcela Gajdová

Fotografie

Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Programovali: SE-MO Data s.r.o.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
Volgogradská 6a
700 30 Ostrava-Zábřeh
596 750 873