Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6aFakultní škola Ostravské univerzity
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.

Návrat do školky aneb pedagogem v mateřské škole Kontešinec v Českém Těšíně

Mezi zájemci z řad studentek se nově objevily i posily z řad pánských. Tři studenti našeho gymnázia se tak stali opravdovou atrakcí mezi dětmi. Děti na pánský element ve školce vzpomínají dodnes a troufám si tvrdit, že i naopak tomu není jinak.  Nemám pravdu, Mirku, Matěji a Floriáne?

Ranní program začal příjemnou procházkou těšínskými hvozdy a individuálními rozhovory s dětmi. Ty jsou ve věku od 2 do 6 let.  Po seznámení, kdy opadl prvotní ostych, rozpaky a vzájemná nedůvěřivost, se děti jaly pojídat svačinku a nám se dostalo základních informací o složitosti dětské duše předškolního věku, vývoji dětských schopností, krásách a úskalích pedagogické činnosti. Posléze se děti rozdělily do skupin, kde spolu se studenty pracovaly na různých úkolech a předváděly tak svou šikovnost a um. Zbytek slunečného dopoledne jsme strávili na školní zahradě, kde jsme mimo jiné zhlédli jako diváci secvičené vystoupení na rozloučení s předškoláky, které se konalo téhož dne odpoledne.

Díky realizaci tohoto zájmového dne měli studenti možnost ochutnat běžný den v MŠ, obohatit svůj život o další poznatky, a nezbývá než doufat, že i my jsme ve školce zanechali pozitivní stopu.

Na konec si neodpustím poděkování celému pedagogickému i nepedagogickému zázemí v Mostech, ale i vedení ZŠ a MŠ Kontešinec, kteří umožnili vše realizovat.

Jsme rádi, že jsme u vás byli.

 

Mgr. Marcela Dudová

Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Programovali: SE-MO Data s.r.o.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
Volgogradská 6a
700 30 Ostrava-Zábřeh
596 750 873