Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6aFakultní škola Ostravské univerzity
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.

Návštěva Fulneku aneb po stopách Komenského

Ve čtvrtek 9. 6. jsme se vydali na exkurzi do Fulneku. Sám Jan Ámos Komenský tvrdil, že ve Fulneku prožil nejkrásnější tři roky svého života, což také zmiňuje ve své knize Přemyšlování. Třídy kvinty A i B měly možnost blíže se seznámit jak s prací, tak s odkazem Komenského, který zde zanechal. Do Fulneku jsme se dopravili vlakem a po příjezdu jsme se rozdělili na dvě skupiny.

První skupina tvořena žáky kvinty B se s průvodcem Josefem Pavlíčkem vydala na prohlídku samotného města. Dozvěděli jsme se mnoho o jeho historii, zejména z dvacátého století. Prohlédli jsme si kostel Nejsvětější Trojice, náměstí anebo Žákovský háj, který Komenský často se svými žáky navštěvoval.

Poté jsme se vyměnili s druhou kvintou a prohlédli si Komenského památník, jímž nás prováděla Marie Mrtvá, která nás blíže seznámila s jeho nelehkým životem, a to jak profesním, tak osobním.

Pro třídy byla exkurze poučná hlavně proto, že právě nás studenty Komenského reformy nejvíce zasáhly. Přínosná byla i z hlediska probíraného učiva v hodinách češtiny, kterým je baroko. Na sochách jsme si ukázali typické barokní prvky, které se nacházely i v prostorách kostela. Všichni jsme se shodli, že exkurze byla zajímavější než klasický výklad látky.

Zuzana Gajdičiarová, kvinta B

Fotografie

Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Programovali: SE-MO Data s.r.o.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
Volgogradská 6a
700 30 Ostrava-Zábřeh
596 750 873