Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6aFakultní škola Ostravské univerzity
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.

Opatření ředitele školy k zákazu osobní přítomnosti žáků na základním a středním vzdělávání

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, č.j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN ze dne 10. 3. 2020 je ode dne 11. 3. 2020 do odvolání zakázána osobní přítomnost žáků na středním a základním vzdělávání.

Z tohoto důvodu je od středy 11. 3. do odvolání zrušena výuka v plném rozsahu, o dalším vývoji budeme informovat prostřednictvím webových stránek a webové aplikace Bakaláři. Prosíme vás o jejich pravidelné sledování.

 

Pokyn k zajištění vzdělávání žáků po dobu platnosti Mimořádného opatření MZ ČR ze dne 10. 3. 2020

Vyučující na základě posouzení vhodnosti a potřebnosti, s ohledem na věk a schopnosti žáků, náročnost učiva a dostupnost zdrojů informací zprostředkují žákům dálkovým přístupem studijní materiály pro jejich samostudium po dobu platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách a školských zařízeních.

Pro vzájemnou komunikaci doporučujeme využít zejm. prostředí webového rozhraní Bakaláře, zasílání zpráv přes Komens. Je možné např. sdílet odkazem soubory uložené v cloudovém datovém prostoru OneDrive, zasílat odkazy na online dostupné studijní materiály, popř. zadat k samostudiu okruhy učiva z učebnic, mají-li je žáci k dispozici.

Doporučujeme také zadávat žákům úkoly k procvičení učiva – z učebnic a sbírek, mají-li je žáci k dispozici, ze zaručených online zdrojů, případně zaslat žákům pracovní listy k vypracování. Vypracované úkoly mohou v případě, že žákům stanovíte přiměřený termín a způsob jejich odevzdání, sloužit jako podklady pro klasifikaci v předmětu. Zvýšenou péči věnujte zejm. žákům maturitních tříd, pro které je stanoven termín pro uzavření klasifikace na 30. dubna 2020! Počítejte tedy s nejvýše třemi týdny následné „prezenční“ výuky (v tom nejvíce optimistickém případě).

Důrazně upozorňujeme žáky školy, aby pravidelně každý pracovní den kontrolovali zaslané zprávy a plnili zadané úkoly v rámci samostudia.

 

Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Programovali: SE-MO Data s.r.o.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
Volgogradská 6a
700 30 Ostrava-Zábřeh
596 750 873