Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6aFakultní škola Ostravské univerzity
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.

Organizace výuky od 14. 10. 2020

 V důsledku omezení provozu středních škol v souladu s usnesením vlády ČR od středy 14. 10. 2020 probíhá výuka všech tříd distančním způsobem dle následujících pravidel:

  • Dle § 184a odst. 3 školského zákona jsou žáci povinni se distančního vyučování účastnit, zůstává zachována povinnost omlouvání absence na výuce v souladu se Školním řádem.
  • Výuka probíhá dle platného aktuálního rozvrhu zveřejněného v Bakalářích.
  • Distanční výuka může probíhat synchronně on-line, kdy se vyučující v dané hodině spojí se žáky přes Teams a probíhá výuka v reálném čase. Tento způsob je v rozvrhu označen zkratkou DisV.
  • Druhou možností je asynchronní on-line výuka, v rozvrhu označeno zkratkou SamS. Na takto označené hodiny má žák zadanou samostatnou práci.
  • Aktualizace rozvrhu bude probíhat nejpozději ve 12:00 předchozího dne.
  • Pro komunikaci vyučujících s žáky a rodiči je používána platforma Bakaláři. Žáci mají pro práci k dispozici softwarové nástroje Office365, ke kterým mají zřízený individualizovaný školní účet.

Ve dnech 26. – 30. 10. 2020 výuka neprobíhá, jsou rozšířené podzimní prázdniny.

Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Programovali: SE-MO Data s.r.o.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
Volgogradská 6a
700 30 Ostrava-Zábřeh
596 750 873