Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6aFakultní škola Ostravské univerzity
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.

PP Turkov v jarním obleku

Koncem dubna studenti kvart v rámci geografické exkurze zavítali do přírodní památky Turkov. Celou unikátní oblastí, která je pro svoji biologickou hodnotu začleněna do Územního systému ekologické stability (ÚSES) města Ostravy, je provázela botanička Ostravského muzea Ing. Rozbrojová. Samotná lokalita je vedena v kategorii lokálních mokřadů.

Studenti se během exkurze dozvěděli spoustu historicko-geografických informací o dané oblasti, přičemž mnohé z nich lze jen těžko běžně dohledat, dále si uvědomili současný význam lokality jak z pohledu ekologického, tak i odpočinkového. Cestou po naučné stezce studenti přírodu zkoumali, ochutnávali a vnímali všemi smysly. Exkurze skončila v třebovickém parku, kde se studenti rozdělili do skupinek, jejichž úkolem bylo najít památné stromy a připravit si o nich krátkou prezentaci.

 

Mgr. Renáta Foltová

 

Fotografie

Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Programovali: SE-MO Data s.r.o.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
Volgogradská 6a
700 30 Ostrava-Zábřeh
596 750 873