Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6aFakultní škola Ostravské univerzity
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.

Přijímací řízení - aktualizace 8.4.2021

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo dne 7.4.2021 Mimořádné opatření  (MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN), ve kterém nařizuje postup při přijímacím řízení na střední školy.  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR pak následně vydalo Opatření obecné povahy Přijímací řízení – dodatek (MSMT-4337/2021-7).

Z uvedených dokumentů vyplývá:

I. Uchazečům o střední vzdělávání se umožní osobní přítomnost na jednotné přijímací zkoušce pouze v případě, že 

  1. nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
  2. doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených v současné škole v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky.

Škola, ve které je uchazeč žákem, je povinna provést na jeho žádost preventivní test a vydat o výsledku testu doklad.

Škola, na kterou se uchazeč hlásí, tuto povinnost nemá.

II. Doklad o testování na současné škole může uchazeč nahradit:

  1. dokladem, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní nebo
  2. dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku AG nebo PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech nebo
  3. certifikátem MZd ČR o provedení očkování proti onemocnění COVID-19, kdy od poslední předepsané dávky uplynulo nejméně 14 dnů.

Pokud uchazeč nepředloží některý z výše uvedených dokladů, škola mu účast na přijímací zkoušce neumožní.

V případě, že má uchazeč právo u přijímací zkoušky na přítomnost podporující osoby nebo jiné osoby, musí tato osoba předložit doklad podle bodu II, jinak škola účast takové osoby na přijímací zkoušce neumožní.

Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu podle mimořádného opatření MZd ČR neúčastnil řádného termínu jednotné přijímací zkoušky, se může ve lhůtě do tří dnů písemně omluvit řediteli školy, ve které ji měl konat. Pak koná zkoušku v náhradním termínu.

 

Další informace k přijímacímu řízení viz

Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Programovali: SE-MO Data s.r.o.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
Volgogradská 6a
700 30 Ostrava-Zábřeh
596 750 873