Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6aFakultní škola Ostravské univerzity
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.

Přírodní rezervace Rezávka všemi smysly

Ve čtrtek 7. 4. 2016 studenti sekundy v rámci geografické exkurze prošli Naučnou stezku Přrodní rezervace Rezávka. Průvodcem jim byl RNDr. Mayer ze ZO ČSOP Alces. Vybraná lokalita je chráněná pro svůj komplex vzácných lesních, lučních a vodních biotopů, charakteristických pro údolní nivu řeky Odry.

Celá exkurze trvala asi 4 hodiny, během nichž se studenti dozvěděli velké množství informací o historii oblasti a významu řeky Odry pro krajinu. Samotnou přírodu Rezávky vnímali doslova všemi smysly. Poslechem rozlišovali jednotlivé druhy ptáků, mnohé také viděli. Některých rostlin se dotýkali, očichávali je nebo ochutnávali.  Náš průvodce měl nachystáno množství různých otázek, mnohdy těžkých, ale naši studenti na všechny bleskově odpovídali. Za každou správnou odpověď pak získali sladkou odměnu. Nakonec studenti vyplnili vědomostní test a ti nejlepší byli odměněni.

Protože počasí bylo krásné, všichni jsme si exkurzi moc užili a kromě nových vědomostí jsme si z naší přírody odnesli mnoho nezapomenutelných zážitků a vjemů.

 

Mgr. Renáta Foltová

Fotografie

Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Programovali: SE-MO Data s.r.o.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
Volgogradská 6a
700 30 Ostrava-Zábřeh
596 750 873