Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6aFakultní škola Ostravské univerzity
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.

Přírodou Poodří

Studenti primy navštívili Záchrannou stanici pro volně žijící živočichy v Bartošovicích na Moravě. Studenti se dozvěděli nejprve množství cenných informací týkajících se problematiky ochrany přírody a působení člověka na ni. Byly jim představeny některé druhy živočichů a popsána jejich ekologie. V expozici si prohlédli poraněné jedince, kteří se už nikdy do přírody nevrátí. Seznámili se také s tzv. záchrannými programy, které pomáhají navrátit poraněné jedince nebo osiřelá mláďata do přírody.

Druhou částí exkurze byla návštěva Přírodní rezervace Kotvice. Tam si studenti vyzkoušeli své znalosti z botaniky i zoologie, ale získali také řadu nových informací . Dokonce si mohli zblízka prohlédnout užovku obojkovou. V obou částech exkurze nás provázel průvodce, který studenty příjemným způsobem obohatil o poznatky z naší přírody. Věříme, že si studenti dobře uvědomili nutnost ochrany přírody a ohleduplnost člověka k ní.

 

Mgr. Renáta Foltová

 

Fotografie

Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Programovali: SE-MO Data s.r.o.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
Volgogradská 6a
700 30 Ostrava-Zábřeh
596 750 873