Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6aFakultní škola Ostravské univerzity
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.

Projektový den II. světová válka

Ve dnech 24. a 25. 6. 2021 se studenti kvart zúčastnili dějepisné exkurze v Hrabyni, kde navštívili Národní památník II. světové války. Ten byl vybudován na místě nejtěžších bojů tzv. ostravsko-opavské operace v závěru druhé světové války. V památníku si studenti s průvodcem prošli expozici, která v chronologickém sledu připomíná nejdůležitější vojenské a politické události druhé světové války, nezapomíná však ani na civilní život obyvatelstva.

Součástí exkurze byl edukační program „Holocaust aneb byli jsme jen čísly“, během kterého studenti samostatně či ve skupinách pracovali s dobovými materiály, plnili úkoly a diskutovali o tom, zda jsou otázky antisemitismu, xenofobie a rasismu skutečně pouhou temnou stránkou historie nebo se kontinuálně prolínají médii a názory společnosti i v této době.

 

Mgr. L. Foltýnová Glacová

Fotografie

Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Programovali: SE-MO Data s.r.o.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
Volgogradská 6a
700 30 Ostrava-Zábřeh
596 750 873