Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6aFakultní škola Ostravské univerzity
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.

Školní rok 2021/2022

St 1. 9.:   od 8:10 hod v kmenových třídách

  • testování žáků rychlými antigenními testy
  • seznámení žáků se školním řádem, s pravidly BOZ ve škol. roce 2021/2022
  • organizace školního roku
  • očekávané ukončení: mezi 9:00 až 10:00 hod
  • výdej obědů ve školní jídelně: 10:15 - 13:00

Čt 2. 9.:   1. - 6. vyuč. hodina

  • primy: třídnické práce, adaptační aktivity
  • ostatní ročníky: výuka podle aktuálního rozvrhu hodin

od 3. 9.:   výuka podle aktuálního rozvrhu hodin (viz Bakaláři)

Upozorňujeme:

Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty - žáci NG zdravotnickou rouškou, ostatní respirátorem či nanorouškou. Při výuce zakrytí dýchacích cest není povinné.

Screeningové testování žáků proběhne ve dnech 1., 6. a 9. září.

Žáci, kteří nejsou v době testování přítomni, se hlásí ihned po svém příchodu do školy na sekretariátu školy.

Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Programovali: SE-MO Data s.r.o.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
Volgogradská 6a
700 30 Ostrava-Zábřeh
596 750 873