Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6aFakultní škola Ostravské univerzity
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.

SLAVÍME 60 LET ŠKOLY!

SLAVÍME 60 LET ŠKOLY!

Program, který na tento den připravujeme, je rozdělen do dvou částí.

Den otevřených dveří - škola - 9-13 hod

Budete si moci opět prohlédnout školu, to, co se změnilo, to, co přibylo, to, co je nové. Kromě setkání s vyučujícími budete mít možnost také absolvovat vyučovací hodinu dle vlastního výběru a dokonce si i složit (opět) maturitní zkoušku – to vše tentokrát bez tlaku, s nadhledem a třeba jen z jednoho předmětu.
Připraven bude také doprovodný program ve sportovním areálu školy.

Společenský večer - DK Akord - od 17 hod

Odpoledne od 17 hodin se pak všichni sejdeme v DK Akord na slavnostním večeru – bude se vzpomínat, tančit, zhlédneme vystoupení současných studentů… To vše do pozdních nočních hodin.
Vstup na tuto akci je zdarma! Podpořit nás můžete zakoupením almanachu školy, upomínkových předmětů, nebo poskytnutím finančního příspěvku na pokrytí nákladů spojených s pořádáním oslav.

Pro zjištění zájmu o připravované aktivity, především pro rezervaci míst na večerní společenskou akci, Vás prosíme o vyplnění připraveného dotazníku.

Sponzorské dary

Budeme rádi, pokud se rozhodnete podpořit konání oslav výročí školy finančním příspěvkem. Je to velmi jednoduché!

Stačí si stáhnout formulář darovací smlouvy, vyplnit v záhlaví identifikaci dárce, v čl. I. výši poskytnuté částky a ve spodní části datum (musí předcházet datu poskytnutí daru) a jméno dárce. Vyplněnou smlouvu pak odešlete v příloze e-mailu na: info@gvoz.cz.

Poté zašlete finanční částku na účet školy: 17039761/0100, var. symbol: 60, zpráva příjemci: jméno a příjmení (fyz. osoby), resp. (právnické osoby). Připomínáme, že dary od 2 000 Kč jsou odečitatelnou položkou daně z příjmu.

Darovací smlouva bude pro Vás připravena k podpisu v den oslav, případně se lze domluvit na jiném termínu podpisu.

Děkujeme dárcům za poskytnuté příspěvky a s Vámi všemi se těšíme na shledanou v pátek 29. září!

 

PORTÁL OSLAV VÝROČÍ 60 LET ŠKOLY

Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Programovali: SE-MO Data s.r.o.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
Volgogradská 6a
700 30 Ostrava-Zábřeh
596 750 873