Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6aFakultní škola Ostravské univerzity
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.

Testování žáků 3. ročníků SŠ MSK - KVALITA 2018

V dubnu 2018 bylo v rámci programu KVALITA testováno celkem 5 240 žáků středních škol Moravskoslezského kraje, z toho 1 808 žáků v 29 školách v oboru gymnázium.

Ve všech testovaných oblastech jsme byli hodnoceni jako škola, jejíž žáci mají za sebou velmi pozitivní změnu v přístupu ke studiu. Celkově žáci školy vykazují nadprůměrné hodnoty relativního přírůstku ve srovnání s žáky, kteří měli v prvním ročníku střední školy stejné výsledky jako oni. Škola se z pohledu relativního přírůstku znalostí žáků pro daný obor vzdělání nachází v horním kvartilu.

Průměrná úspěšnost žáků naší školy v testu z českého jazyka činí 86,7 %, z matematiky 85,7 % a v testu z anglického jazyka 78,8 %. Tyto výsledky nás řadí mezi nejúspěšnější střední školy v kraji.

V testu z českého jazyka i z matematiky si obě třídy oproti výsledkům před dvěma lety výrazně zlepšily průměrnou úspěšnost (v českém jazyce o více než 20 %, v matematice přibližně o 15 %). Také výsledky našich žáků v testu z anglického jazyka znamenají průměrný posun ve znalostech směrem nahoru.

Excelentního průměrného výsledku dosáhli žáci septimy A v testu z matematiky. Průměrná úspěšnost 90 % řadí tuto třídu na percentil 99 v rámci oboru gymnázium! Úlohy testu z matematiky řešilo 15 žáků školy se 100% úspěšností! Byli to Matěj Barč, Vojtěch Cuberek, Tereza Gensekrová, Šárka Janečková, Gabriela Janků, Pavel Kraus, David Kubíček, Anna Mrkvicová, Petr Slatinský, Kristýna Sýkorová (7. A) a Klára Grapová, Dominika Kovářová, Ondřej Kozelský, Jakub Míchal a David Sechra (7. B).

Mezi 5 % nejúspěšnějších žáků se v testu z českého jazyka dostali Matěj Barč (7. A), Jana Pekařová (7. A) a Adam Stareček (7. B), v testu z anglického jazyka Jindřich Bělka (100 %), Ha Phuong Nguyenová (100 %), Eliška Růčková a Kristýna Sýkorová (všichni 7. A) a ze 7. B Eliška Pospišilíková (100 %), Veronika Pavelková, Klára Grapová a Martina Schoupalová.

Závěrem vyplňovali žáci krátký dotazník, z něhož plynou poměrně optimistické poznatky: Žáci v nich nejvíce souhlasili s tvrzeními, že se ve škole učí to, co budou v životě potřebovat, že ví, jak si poradit se školními úkoly, a že známky, které dostávají, jsou zasloužené. V dosahování lepších výsledků jim brání především nedostatek času vzhledem k jejich mimoškolním aktivitám a jejich vlastní neochota se učit.

Naopak nejmenší míru souhlasu vyslovili žáci s tvrzeními, že rádi dělají práci navíc, že vyučování je zábavné a školní úkoly zajímavé.

 

Mgr. Petr Říman

Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Programovali: SE-MO Data s.r.o.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
Volgogradská 6a
700 30 Ostrava-Zábřeh
596 750 873