Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6aFakultní škola Ostravské univerzity
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.

Trestní kauzy české středověké šlechty

Pan docent Šandera vyprávěl spíše jako velmi vzdělaný historik a vysokoškolský profesor než jako akční showman, který vás prakticky okamžitě zaujme i svým neverbálním projevem. Na začátku přednášky nám představil rozličné druhy soudů a tresty, které jsme mohli ve středověku za naše činy dostat. Zjistili jsme, že pokud by i dnes platilo jím velmi často používané slovo „chlap“ jakožto hanlivý výraz pro urážku postavení šlechtice, polovina ostravských CHLAPŮ by byla pravděpodobně neustále a krutě trestána.

Po čase došlo konečně i na to, na co jsme všichni netrpělivě čekali: dozvěděli jsme se nemálo informací o tom, jak se například zacházelo s nevěrnými manželkami, jejich vrahy a jaké v tomto celém dramatu hrálo roli společenské postavení. Tak například – pokud jste zabili někoho, kdo byl postavený stejně, anebo nedej bože níže než vy, nikoho to nezajímalo. V případě, že onen mrtvý byl však šlechtic či snad někdo, kdo je nad vámi mnohem výše, měl jste už řádný problém. Nezapomenutelnými skutečnostmi se pro mě staly také historky o zazdění mé nevěrné jmenovkyně Kateřiny, rozsekání manželky a jejího milence či snad mé největší trauma – trest ve formě upečení zaživa či naražení na kůl. Člověk, jenž byl na kůl, který se s ním k tomu všemu zlomil, naražen, se rázem objevil na seznamu děsivých smrtí historických postav, o kterých jsem možná raději ani vědět nechtěla. O tom, jak se tento nebožtík poté plazil do kostela s naraženým kůlem v sobě, už se raději nevyjadřuji.

Na závěr mohu jen říci, že přednáška byla moc pěkná a věřím, že si ji všichni zúčastnění užili. Případná traumata z historek o krutých trestech nechť raději zůstanou skryta.

 

Kateřina Rusnoková, sexta

Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Programovali: SE-MO Data s.r.o.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
Volgogradská 6a
700 30 Ostrava-Zábřeh
596 750 873