Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6aFakultní škola Ostravské univerzity
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.

Úspěchy v přírodovědných soutěžích

V květnu proběhly další přírodovědné soutěže, kterých se zúčastnil i student sekundy Radomír Mielec.První byla Astronomická olympiáda, jejíž celorepublikové finále se uskutečnilo ve hvězdárně hlavního městy Prahy a navazovalo na jednotlivá krajská kola této soutěže. Soutěž se skládala z obrazového testu, početní části, pozorování hvězdné oblohy a určování částí dalekohledu. Hlavním tématem soutěže byl vědeckofantastický film Marťan. Vyhlášení finále proběhlo v reprezentativním sále Akademie věd ČR. Radomír získal 10. místo a titul úspěšného řešitele finále Astronomické olympiády.

Druhou soutěží bylo okresní kolo Archimediády, které proběhlo na Wichterlovu gymnáziu v Ostravě-Porubě. Tato soutěž je přípravou na samotnou Fyzikální olympiádu, organizovanou pro starší studenty. Sešlo se na ní celkem 28 žáků ze sedmých tříd ZŠ a sekund víceletých gymnázií, soutěžících ve dvoučlenných týmech. Nešlo jen o to vypočítat příklady a řešit testy, ale soutěžící museli prokázat i praktické dovednosti při měření třecí síly a sestrojování grafů. Nedílnou součástí bylo řešení křížovek a osmisměrek s fyzikální tematikou. Radomír si v této soutěži vybojoval ve dvojici s Markem Dostalíkem ze ZŠ Klimkovice krásné druhé místo.

Radomírovi gratulujeme k úspěšné reprezentaci naší školy a přejeme mnoho zdaru i v příštím školním roce.

Mgr. Lenka Plachtová

 

Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Programovali: SE-MO Data s.r.o.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
Volgogradská 6a
700 30 Ostrava-Zábřeh
596 750 873