Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6aFakultní škola Ostravské univerzity
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.

Válka se neptá ..… válka bere! Návštěva Slezského zemského muzea

První část exkurze byla věnovaná doprovodnému programu pro školy „Holocaust a transporty židovského obyvatelstva“. Muzejní pedagožka Kamila Poláková seznámila studenty s termíny antisemitismus, šoa, sionismus a holocaust. Objasnila okolnosti, které vedly k masovým transportům evropských Židů do ghett a koncentračních táborů. V programu bylo využito dobových materiálů a vzpomínek pamětníka Michala Salomonoviče.

Druhou část exkurze studenti absolvovali již v samotného památníku, kde během výkladu lektora a prohlídky expozic pracovali ve skupinách s pracovními listy. Expozice připomíná v chronologickém sledu nejdůležitější vojenské a politické události 2. světové války, nezapomíná však ani na civilní život obyvatelstva. Je rozčleněna do několika tematických celků – vznik a bojová činnost československých jednotek na území Sovětského svazu, boje československých vojáků a letců v Polsku, Francii, na Středním východě a ve Velké Británii, osvobozovací boje na území Československa, holocaust a koncentrační tábory a všední život obyvatelstva.

Nakonec navštívili studenti také výstavní síň památníku, kde si prohlédli výstavu „Odchody a návraty“. Výstava přibližuje některé životní příběhy účastníků zahraničního protinacistického odboje se zaměřením na okolnosti jejich odchodu za hranice. Zároveň se snaží připomenout obětavou práci lidí, kteří pomáhali útěky z protektorátu organizovat, čímž nemálo přispěli ke vzniku zahraniční armády.

Mgr. Eva Skotnicová, Mgr. Adéla Romanowská

Fotografie

Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Programovali: SE-MO Data s.r.o.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
Volgogradská 6a
700 30 Ostrava-Zábřeh
596 750 873