Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6aFakultní škola Ostravské univerzity
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.

Veřejná zakázka GZAB/0770/2016

Veřejná zakázka na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru akce: Rekonstrukce střechy tělocvičny. 

Stávající stav střešní konstrukce tělocvičny je nevyhovující po stránce statického posouzení při dodržení současných norem a předpisů. Střešní konstrukci tudíž není možné dále vůbec přitěžovat. Proto je nutno vyřešit netěsnosti svrchní vrstvy střechy, i nevyhovující tepelně izolační vlastnosti střešní konstrukce provedením nové konstrukce střechy.

Zhotovená projektová dokumentace bude sloužit jako podklad pro veřejnou zakázku na výběr zhotovitele stavby.

Výzva k předložení cenové nabídky
Příloha č. 1: Půdorysy a řezy objektu tělocvičny
Příloha č. 2: Návrh smlouvy o dílo

Lhůta pro podání nabídky: 22.11.2016 do 13:00 hodin

Zveřejněno: 1.11.2016

Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Programovali: SE-MO Data s.r.o.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
Volgogradská 6a
700 30 Ostrava-Zábřeh
596 750 873