Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6aFakultní škola Ostravské univerzity
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.

Veřejná zakázka Modernizace laboratoře chemie

Předmětem zakázky jsou stavební úpravy, modernizace rozvodů a dodávka nábytku do laboratoře chemie, včetně dopravy a instalace.

Výzva

Příloha 1: Obchodní podmínky návrh smlouvy o dílo
Příloha 2: Položkový rozpočet
Příloha 3: Krycí list nabídky 
Příloha 4: Projektová dokumentace 

Prohlídka místa stavby - dle domluvy - tel.:731 133 612
Lhůta pro podání nabídky: 30.1.2019 do 12:00 hod.


Zveřejněno dne 14.1.2019

Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Programovali: SE-MO Data s.r.o.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
Volgogradská 6a
700 30 Ostrava-Zábřeh
596 750 873