Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6aFakultní škola Ostravské univerzity
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.

Veřejná zakázka

Předmětem akce je zhotovení nové střešní konstrukce. V rámci stavby bude provedena demontáž všech souvrství střechy až na úroveň stropních betonových panelů. Nová střecha bude dvouplášťová tvořená příhradovými vazníky spojovanými styčníkovými pozinkovanými deskami. Svislé opláštění střešních vazníků bude provedeno pomocí kontaktního zateplovacího systému  a bude navazovat na již zateplené obvodové části budovy.. Střešní hydroizolace bude provedena z mPVC fólie.

Výzva

Příloha 1: Obchodní podmínky návrh smlouvy o dílo
Příloha 2: Projektová dokumentace, výkaz výměr
Příloha 3: Krycí list nabídky (pdf - xls)

Prohlídka místa stavby - dle telefon. domluvy +420 596 750 873
Lhůta pro podání nabídky:
14.6.2018 do 12:00 hod.


Zveřejněno dne 29.5.2018


Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Programovali: SE-MO Data s.r.o.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
Volgogradská 6a
700 30 Ostrava-Zábřeh
596 750 873