Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6aFakultní škola Ostravské univerzity
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.

Vítězství v soutěži Stavby budoucnosti

Ve středu 7. prosince proběhlo v prostorách Fakulty stavební VŠB-TUO, která se zhostila úlohy pořadatele a garanta celého projektu, vyhlášení výsledků druhého ročníku soutěže Stavby budoucnosti.

Soutěž byla určena středoškolským týmům studentů, jejichž úkolem bylo v průběhu tří měsíců navrhnout a vytvořit model domu pro čtyřčlennou rodinu. Tématem pro tento rok se stalo „Bydlení v souladu s přírodou“, hlavním kritériem pro hodnocení nápad, kreativita a inovace provedení. 

Letos se na naší škole vytvořily dva týmy. Jeden ze sexty A, který projektoval dům umístěný ve vodě, a druhý ze sexty B, jenž se rozhodl vybudovat dům pod zemí.

Model v měřítku 1:25 jsme začali stavět na začátku školního roku, tvořili jsme z rozličných materiálů – z lepenky, polystyrenu i transparentní fólie. Museli jsme také podrobně promyslet technickou stránku a funkčnost budovy.

Soutěžního finále se se svými modely zúčastnilo devět škol. Zástupci týmů prezentovali své projekty před odbornou porotou a odpovídali na doplňující dotazy. Nakonec byla udělena dvě první místa - o jednom rozhodla porota, druhé bylo výsledkem hlasování studentů fakulty. Odborná porota prvenství přiřkla „vodnímu domu“ sexty A.

Zvláštní poděkování patří garantovi soutěže Ing. Miroslavu Pinkovi, který po celou dobu s oběma týmy úzce spolupracoval.

 

Jana Pekařová, sexta A

Fotografie

Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Programovali: SE-MO Data s.r.o.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
Volgogradská 6a
700 30 Ostrava-Zábřeh
596 750 873