Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6aFakultní škola Ostravské univerzity
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.

Volby do školské rady 2017

Volební komise vyhlašuje termín voleb členů školské rady Gymnázia Ostrava-Zábřeh za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků školy na úterý 19. září 2017 od 12:30 do 18:00 hod. Volby do školské rady jsou přímé a tajné a proběhnou v prostorách budovy školy. Osobami oprávněnými volit jsou: všichni zletilí žáci školy (každý disponuje právě 1 hlasem) a zákonní zástupci nezletilých žáků školy (na každého nezletilého žáka školy připadá právě 1 hlas).

Volební komise oznamuje, že ke dni 8. září 2017 jsou k volbám do školské rady zaregistrováni tito kandidáti: za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků

Ing. Yveta Kovalčíková, zák. zástupce žáka třídy 2. A

Bc. Milada Nevrlá, zák. zástupce žáka třídy 6. A

Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Programovali: SE-MO Data s.r.o.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
Volgogradská 6a
700 30 Ostrava-Zábřeh
596 750 873