Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6aFakultní škola Ostravské univerzity
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.

Výsledky náhradního termínu přijímacího řízení

 

Registrační číslo
CELKEM
BODY ZA TESTY MA Body za prospěch  
20285 75,00 55,00 33 22 20,00 přijat
20212 74,00 54,00 25 29 20,00 přijat
20193 59,00 39,00 25 14 20,00 přijat
10268 35,00 15,00 12 3 20,00 nepřijat

Poučení:

  • Zákonný zástupce přijatého uchazeče musí potvrdit úmysl uchazeče vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od  termínu pro zveřejnění výsledků. Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na své základní škole, případně ho vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče.
  • Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle předchozího odstavce, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
  • Prosíme přijaté uchazeče, aby s ohledem na urychlení přijímacího řízení doručili zápisové lístky, případně oznámili e-mailem ( na adresu info@gvoz.cz), že nemají zájem nastoupit ke studiu na naší škole. 
Zveřejněno 14.6.2021
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Programovali: SE-MO Data s.r.o.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
Volgogradská 6a
700 30 Ostrava-Zábřeh
596 750 873