Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6aFakultní škola Ostravské univerzity
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.

Výsledky testování KVALITA 2019

V dubnu 2019 bylo v rámci programu KVALITA testováno celkem 5 273 žáků středních škol Moravskoslezského kraje, z toho 1 840 žáků v 29 školách v oboru gymnázium.

Ve všech testovaných oblastech jsme byli hodnoceni jako škola, jejíž žáci mají za sebou velmi pozitivní změnu v přístupu ke studiu. Celkově žáci školy vykazují nadprůměrné hodnoty relativního přírůstku ve srovnání s žáky, kteří měli v prvním ročníku střední školy stejné výsledky jako oni. Naše škola patří z pohledu relativního přírůstku znalostí žáků mezi školy s nejlepšími výsledky. Průměrná úspěšnost žáků naší školy v testu z českého jazyka činí 88,2 %, z anglického jazyka 88,1 % a v testu z matematiky 68,8 %, ve všech oblastech se jedná o nadprůměrné výsledky ve srovnání s ostatními testovanými třídami.

V testu z českého jazyka i z matematiky si obě třídy oproti výsledkům před dvěma lety výrazně zlepšily průměrnou úspěšnost (v českém jazyce o více než 10 %, v matematice přibližně o 15 %). Také v testu z anglického jazyka zaznamenali naši žáci pozitivní posun ve svých znalostech.

Vynikajícího průměrného výsledku dosáhli žáci septimy B v testu z českého jazyka. Průměrná úspěšnost 90 % řadí tuto třídu na percentil 95 mezi všemi třídami oboru gymnázium! Nejlépe řešila test z českého jazyka Klára Horáková ze 7. A (percentil 100), které úspěšně sekundovala trojice žákyň 7. B Adéla Pavlíková (percentil 99), Anděla Dedková (96) a Eliška Posmyková (rovněž 96).

V matematice se lépe dařilo žákům septimy A. Tři z nich: Klára Horáková, Lucie Kunčarová a Adam Nevrlý řešili test se 100% úspěšností! Také v testu z anglického jazyka dosáhla lepšího výsledku septima A, 100% úspěšnosti dosáhli Tomáš Dzik, René Galdia a Lucie Kunčarová.

Závěrem vyplňovali žáci krátký dotazník, ve kterém ocenili zejména přístup třídních učitelů, kteří jsou podle žáků féroví a spravedliví a pomáhají jim dosahovat co nejlepších výsledků. Žáci také ve velké míře souhlasili s tvrzeními, že se ve škole učí to, co budou v životě potřebovat, že ví, jak si poradit se školními úkoly, a že známky, které dostávají, jsou zasloužené. V dosahování lepších výsledků jim brání především nedostatek času vzhledem k jejich mimoškolním aktivitám a jejich vlastní neochota se učit.

A co žáci vnímají nejvíce negativně? Vyučování hodnotí jako málo zábavné a přiznávají, že velmi neradi dělají práci navíc.

 

Mgr. Petr Říman

Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Programovali: SE-MO Data s.r.o.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
Volgogradská 6a
700 30 Ostrava-Zábřeh
596 750 873