Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6aFakultní škola Ostravské univerzity
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.

Výsledky v soutěžích 2014/2015

Astronomická olympiáda - celostátní finále

   - kategorie C-D - 4.místo: J. Mielec (6.B)
   - kategorie G-H5.místo: R. Mielec (1.)

Soutěž v programování - Aplikační SW - celostátní kolo
   - kategorie Starší žáci - 
6.místo: V. Cuberek, 11.místo: P. Kraus ( oba 4.A)

Pythagoriáda - okresní kolo
   - kategorie Z6 - 2.-3.místo: R. Mielec, 4.-8. místo: J. Knápek (oba 1.)
   - kategorie Z7 - 1.-3.místo: J. Herec, 4.-8. místo: O. Zhasil (oba 2.A)
   - kategorie Z8 - 4.-6. místo: L. Kunčarová, 11. místo K. Horáková (obě 3.A)

Fyzikální olympiáda - krajské kolo
   - kategorie C - 2.místo: J. Mielec (6.B)
   - kategorie D - S. Štiglerová (5.A) - úspěšný řešitel

Soutěž v programování - krajské kolo
   - kategorie Starší žáci - 
2.místo: T. Schmied (4.B)

Soutěž v programování - Aplikační SW - krajské kolo
   - kategorie Starší žáci - 
1.místo: V. Cuberek, 3.místo: P. Kraus ( oba 4.A)

Chemická olympiáda - krajské kolo
   - kategorie C - 6.místo: J. Mielec (6.B)
   - kategorie B - 7.místo: J. Mielec (6.B)

Česká lingvistická olympiáda - národní kolo
   20.místo - L. Hýlová (8.B)

Matematická olympiáda - krajské kolo
   - kategorie B - 
2.místo: J. Mielec (6.B)

Astronomická olympiáda - krajské kolo
   - kategorie C-D - 
1.místo: J. Mielec (6.B)
   - kategorie E-F - 3.místo: O. Pasečný (3.A) - ze 115 řešitelů v kraji
   - kategorie G-H - 1.místo: R. Mielec (prima) - ze 169 řešitelů v kraji

Vyzývací soutěž v recitaci básní německy mluvících autorů
   - kategorie SŠ 2.místo: F. Lapuník (7.B)

Matematická olympiáda - okresní kolo
   - kategorie Z6 - 
2.místo: J. Knápek, R. Mielec (oba 1.)
   - kategorie Z7 - 1.místo: J. Herec (2.A)
   - kategorie Z8 - 3.místo: L. Kunčarová, 7.místo: K. Horáková (obě 3.A)

Fyzikální olympiáda - okresní kolo
   - kategorie F - 
5.-7.místo: L. Kunčarová (3.A)

Matematický klokan 2015 - SŠ Ostrava
   - kat. Benjamín - 
1.místo: J. Knápek (1.), 2.-6.místo: R. Mielec (1.) a J. Herec (2.A), 8.-9.místo: Z. Legerský (2.A)
   - kat. Kadet - 1.místo: V. Cuberek (4.A), 4.místo: K. Grapová (4.B), 5.-6.místo: P. Kraus (4.A), 10.-11.místo: K. Sýkorová (4.A)
   - kat. Junior - 2.místo: J. Mielec (6.B)
   - kat. Student - 4.místo: L. Hýlová (8.B)

Soutěž v jazyce španělském - krajské kolo
   - kategorie II - 
2.místo: Z. Jurajdová (8.B)

Soutěž v programování - okresní kolo
   - kategorie Starší žáci - 
2.místo: T. Schmied (4.B) (postup do krajského kola)
   - kategorie Mládež - 6.místo: P. Dostál (7.A)

Soutěž v programování - Aplikační SW - okresní kolo
   - kategorie Starší žáci - 
1.místo: J. Przezwiecki (4.A), 2.místo: V. Cuberek (4.A),3.místo: P. Kraus (4.A) (všichni postupují do krajského kola)
   - kategorie Mládež - 7.místo: V. Petřík (8.A)

Česká lingvistická olympiáda - regionální kolo
   L. Hýlová (8.B) postup do národního kola

Zeměpisná olympiáda - okresní kolo
   - kategorie C - 
3.místo: M. Barč (4.A),
   - kategorie D - 8.místo: T. Trunkátová (7.A)

Olympiáda v českém jazyce - okresní kolo
   - kategorie II - 
4.místo: A. Kocourková (6.B),
   - kategorie I - 8.místo: T. Genserková (4.A)

Matematická olympiáda - okresní kolo
   - kategorie Z9 - 
2.místo: K. Grapová (4.B), 3.místo G. Janků (4.A), 5.místo P. Kraus (4.A),
                           6.místo V. Cuberek (4.A)
 - všichni postupují do krajského kola

Chemická olympiáda - krajské kolo
   - kategorie A - 
4.místo: L. Hýlová (8.B), 5.místo J. Mielec (6.B)

Soutěž v jazyce německém - krajské kolo
   - kategorie III.A - 
4.místo: Quang Do Luong Hong (7.A)

Soutěž v jazyce německém - okresní kolo
   - kategorie III.A - 
1.místo: Quang Do Luong Hong (7.A) (postup do krajského kola)

Matematická olympiáda - klauzurní kolo
   - kategorie A - 
2.místo: J. Mielec (6.B) 3. místo: L.Hýlová (8.B) (postup do krajského kola)
   - kategorie B - 1.místo: J. Mielec (6.B) (postup do krajského kola)

Logická olympiáda - celostátní kolo
    - kategorie C - 17.místo: L. Hýlová (8.B) 

Krajské kolo v košíkové SŠ 
- družstvo chlapců   2.místo 

Soutěž Bobřík informatiky více

Dějepisná soutěž Šumná Ostrava - finále
    kategorie ZŠ 2.místo: V. Molin (4.A)

Logická olympiáda - krajské kolo
    - kategorie C - 8.místo: L. Hýlová (8.B) (postup do celostátního finále) 

Školní kolo Astronomické olympiády   více

Školní rok 2016/2017

Školní rok 2015/2016

Školní rok 2013/2014

Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Programovali: SE-MO Data s.r.o.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
Volgogradská 6a
700 30 Ostrava-Zábřeh
596 750 873