Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6aFakultní škola Ostravské univerzity
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.

Výsledky v soutěžích 2015/2016

 Eurorebus - vědomostní soutěž- celostátní kolo

- kategorie SŠ - 4.místo: M. Barč, T. Genserková, J. Przezwiecki (5.A)

Dějepisná olympiáda - celostátní kolo
- kategorie A - 2.místo: K. Horáková (4.A)

Archimediáda - okresní kolo
- 2.místo: R. Mielec (2.)

Matematická olympiáda - krajské kolo
- kategorie Z9 - 3.místo: K. Horáková,  22. místo L. Kunčarová (obě 4.A) 
- kategorie C - 13.místo: V. Cuberek (5.A) 

Soutěž v programování - Aplikační SW - krajské kolo
- kategorie Starší žáci - 1.místo: L.Kunčarová (4.A), 2.místo: M. Kundrát (4.A) (oba postupují do celostátního kola) 4.místo: A. Nevrlý (4.A)

Fyzikální olympiáda - krajské kolo
- kategorie D - 13.místo: J. Pekařová (5.A)

Astronomická olympiáda - celostátní kolo
- kategorie A-B - 9.místo: J. Mielec (7.B)
- kategorie G-H - 10.místo: R. Mielec (2.) 

Astronomická olympiáda - krajské kolo
- kategorie A-B - 1.místo: J. Mielec (7.B) - postup do celostátního finále
- kategorie C-D - 3.místo: M. Mikeska (5.A)
- kategorie G-H - 1.místo: R. Mielec (2.) - postup do celostátního finále

Matematická olympiáda - okresní kolo
- kategorie Z6 - 1.-13.místo: D. Chrenko, T. Kuras, T. Skála (1.)
- kategorie Z7 - 1.-4. místo: J. Knápek, R. Mielec (2.)
- kategorie Z8 - 11.-19. místo: O. Zhasil (3.A)

Olympiáda v českém jazyce - krajské kolo
- kategorie I - 5.místo: K. Horáková (4.A)

Chemická olympiáda - krajské kolo
- kategorie C - 9.místo: S. Štiglerová (6.A), 17.místo: R. Zajíček (6.B)

Klokan - ostravské SŠ
- kategorie Benjamín - 1.místo: J. Knápek (2.), 11.místo: J. Ujházy (1.), 12.místo: R. Mielec (2.)
- kategorie Student - 10.místo: J. Hrubý (6.B), 11. místo: V. Cuberek (5.A)

Fyzikální olympiáda - okresní kolo
- kategorie E - 1.místo: L. Kunčarová (4.A) (postup do krajského kola), 6.místo: A. Dedková (4.B)
- kategorie F - 6.místo: R. Mielec (2.)

Soutěž v programování - okresní kolo
- kategorie Starší žáci - 5.místo: E. Malcharzciková (3.A) 
- kategorie Mládež - 1.-3.místo: P. Dostál (8.A) (postup do krajského kola)
6.místo: D. Janiš (8.A)

Soutěž v programování - Aplikační SW - okresní kolo
- kategorie Starší žáci - 1.místo: M. Kundrát (4.A), 2.místo: L. Kunčarová (4.A), 4.místo: A. Nevrlý (4.A) (všichni postupují do krajského kola)

Dějepisná olympiáda - krajské kolo
- kategorie A - 2.místo: K. Horáková (4.A) (postup do celostátního kola)

Zeměpisná olympiáda - okresní kolo
- kategorie II - 4.místo: K. Horáková (4.A)
- kategorie I - 6.místo: J. Hertl (7.B)

Matematická olympiáda - okresní kolo
- kategorie Z9 - 1.místo: R. Mielec (2) 
7.místo: L. Kunčarová, K. Horáková (obě 4.A) (všicni postupují do krajského kola)

Matematická olympiáda - okresní kolo
- kategorie C - 1.místo: V. Cuberek (5.A) (postup do krajského kola)

Olympiáda v českém jazyce - okresní kolo
- kategorie I - 1.místo: K. Horáková (4.A) (postup do krajského kola), 4.místo: J. Šnajdrová (3.A)
- kategorie II - 4.místo: A. Kocourková (7.B)

Matematická olympiáda - krajské kolo
- kategorie A - 10.místo: J. Mielec (7.B)  - celkové výsledky

Soutěž v jazyce anglickém - okresní kolo
- kategorie I.B -   
3.místo: A. Kolářová (2)
- kategorie II.B -  2.místo: K. Horáková (4.A)
- kategorie III.A - 2.místo: Z. Kamenčák (7.A)

Dějepisná olympiáda - okresní kolo
- kategorie A - 
3.místo: K. Horáková (4.A) (postup do krajského kola)

Basketbalový turnaj SŠ - krajské kolo
- družstvo chlapců - 
2.místo

Matematická olympiáda - oblastní kolo
- kategorie A - 
4.místo: J. Mielec (7.B) (postup do krajského kola)

Talentová soutěž psaní všemi deseti (více)

Basketbalový turnaj SŠ - okresní kolo
- družstvo chlapců - 
1.místo  (postup do krajského kola)

Mikulášský basketbalový turnaj žáků okresní kolo
- družstvo dívek - 
2.místo
- družstvo chlapců - 2.místo

Logická olympiáda - krajské kolo
- kategorie B - 
7.místo: L. Kunčarová (4.A) (postup do celostátního finále)

XX. ročník Mezinárodní astronomické olympiády  - J. Mielec (7.B) - bronzová medaile (více)

Dějepisná soutěž Šumná Ostrava
- kategorie 2 - 
1.místo: A. Stareček (5.B), 6. místo: J. Hertl (7.B)
- kategorie 1 - 6.místo: K. Horáková (4.A)

Výslovnostní soutěž v německém jazyce
- kategorie 9.r. - 2.místo: M. Dlouhá, K. Horáková, L. Kunčarová (4.A)
- kategorie 8.r. - 2.místo: A. Horáková, R. Mařáková, A. Tesařová (3.B), 3.místo: L. Mohylová, D. Robek, J. Šnajdrová (3.A)

Středoškolský atletický pohár CORNY - městské kolo
  - družstvo dívek - 3.místo
  - družstvo chlapců - 6.místo

Ocenění nejúspěšnějších žáků Moravskoslezského kraje 2014/2015 - J. Mielec (7.B)

Školní rok 2016/2017

Školní rok 2014/2015

Školní rok 2013/2014

Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Programovali: SE-MO Data s.r.o.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
Volgogradská 6a
700 30 Ostrava-Zábřeh
596 750 873