Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6aFakultní škola Ostravské univerzity
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.

Výsledky v soutěžích 2017/2018

 

ScratchCup - celostátní soutěž v programování ve Scratchi
- kategorie 7. tř. - 2. místo: O. Stupka (2.A)

Biologická olympiáda - krajské kolo
- kategorie C - 4. místo: T. Kurasová (3.)

Astronomická olympiáda - celostátní finále
- kategorie A-B - 14. místo: R. Mielec (4.)
- kategorie C-D - 13. místo: R. Mielec (4.)
- kategorie E-F - 1. místo: R. Mielec (4.), 16. místo: J. Knápek (4.)

Archimediáda - okresní kolo
- 1. místo: O. Stupka (2.A)

Biologická olympiáda - okresní kolo
- kategorie C - 3. místo: T. Kurasová (3.)

Fyzikální olympiáda - krajské kolo
- kategorie A - 4. místo: R. Zajíček (8.B)
- kategorie C - 8. místo: L. Kunčarová (6.A)
- kategorie E -
5. místo: R. Mielec (4.)

Soutěž v programování - krajské kolo
- kat. žáci - 4. místo: O. Stupka (2.A), 5. místo: D. Chrenko (3.)

Juniorský maraton - krajské kolo
1.místo: Volgogradská Runners (M. Kováčech, O. Kozelský, E. Surmová, M. Ručka, G. Janků, J. Zedníček, S. Štiglerová, J. Poruba, D. Sechra, P. Kraus)

Matematická olympiáda - krajské kolo
- kategorie Z9 - 1. místo: R. Mielec (4.)

Recitační soutěž Čtvrtlístek - oblastní kolo
- kategorie dramatizace textů - 2. místo P. Chrobáková (5.A) - postup do celostátního kola
- kategorie poezie a próza - 3. místo K. Horáková  (6.A)

Zeměpisná olympiáda - krajské kolo
- kategorie D - 4. místo: P. Kraus (7.A)
- kategorie C - 1. místo: R. Mielec (4.) - postup do celostátního kola

Festival poezie Wolkrův Prostějov - okresní kolo
- kategorie I - P. Chrobáková (5.A), K. Horáková  (6.A) - postup do krajského kola

Chemická olympiáda - národní kolo
- kategorie A - R. Zajíček (8.B) - úspěšný řešitel

Astronomická olympiáda - krajské kolo
- kategorie A-B - 18. místo: R. Mielec (4.) - postup do národního finále
- kategorie C-D - 6. místo: R. Mielec (4.) - postup do národního finále
- kategorie E-F - 1. místo: R. Mielec (4.), 2. místo: J. Knápek (4.) - postup do národního finále
- kategorie G-H - 8. místo: E. Knápková (1.B), 10. místo: E. Barčová (1.A)

Soutěž v programování - okresní kolo
- kat. žáci - 1. místo: D. Chrenko (3.), 2. místo: O. Stupka (2.A)

Zeměpisná olympiáda - okresní kolo
- kategorie C - 1. místo: R. Mielec (4.)
- kategorie D - 2. místo: P. Kraus (7.A)

Olympiáda v českém jazyce - okresní kolo
- I. kategorie - 3. místo: M. Poledník (4.)
- II. kategorie - 2. místo: K. Horáková (6.A), 3. místo: J. Šnajdrová (5.A) -všichni postupují do krajského kola

Dějepisná olympiáda - okresní kolo
6. místo: M. Poledník, 13. místo: R. Mielec (oba 4.)

Matematická olympiáda  - okresní kolo
- kategorie Z9 - 1. místo: J. Knápek, R. Mielec (oba 4.)
- kategorie C - 
4. místo: R. Mielec (4.), 8.-9. místo: Z. Legerský (5.A)

Chemická olympiáda  - krajské kolo
- kategorie A  - 2. místo: R. Zajíček (8.B)

Astronomická olympiáda - školní kolo
- kategorie A-B - 1. místo: R. Mielec (4.), 2.-6. místo: M. Barč, D. Rolenc (7.A), V. Jandásek, V. Lukáš (8.A), V. Turánková (8.B)
- kategorie C-D - 1. místo: R. Mielec (4.), 2. místo: M. Ručka (6.A), 3. místo: J. Priesolová (5.B)
- kategorie E-F - 1. místo: R. Mielec (4.), 2. místo: J. Knápek (4.), 3. místo: L. Tomaszewiczová (4.)
- kategorie G-H - 1.-3. místo: V. Strnad (2.A), A. Mrowiecová, M. Vykouřilová (2.B), 4.-7. místo: O. Tabášek (1.B), J. Vaněk, N. Vicherková (2.A), M. Křenová (2.B)

mezinárodní soutěž Matematicko-fyzikální náboj, MSK
- 1. místo: D. Chrenko (3.), J. Knápek, R. Mielec, L. Tomaszewiczová (4.)
- 18. místo: V. Barčová, T. Skála, J. Ujházy, O. Zemánek (3.)

soutěž SŠ ve florbale chlapců - okresní kolo - 2. místo

dějepisná soutěž Šumná Ostrava - finále
- kategorie 1 - 1. místo: K. Starečková (3.), 2. místo: M. Poledník (4.), 3. místo: R. Mielec (4.)

Logická olympiáda  - krajské kolo
- kategorie B  - 11. místo: J. Knápek (4), 19. místo: D. Chrenko (3.)
- kategorie C -  R. Zajíček (8.B)

mezinárodní soutěž Fyzikální náboj, region Morava a Slezsko
- kategorie JUNIOR - 1. místo: H. Dráždil, T. Dzik, M. Kováčech, L. Kunčarová (6.A), Z. Legerský (5.A)
- kategorie SENIOR - 3. místo: J. Pekařová (7.A), V. Jandásek, S. Štiglerová (8.A), J. Hrubý, R. Zajíček (8.B)

Mezinárodní výtvarná soutěž Ekoplakát

Ocenění nejúspěšnějších žáků Moravskoslezského kraje 2016/2017 - Jaromír Mielec (8.B)

Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Programovali: SE-MO Data s.r.o.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
Volgogradská 6a
700 30 Ostrava-Zábřeh
596 750 873