Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6aFakultní škola Ostravské univerzity
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.

Výuka matematiky metodou prof. M. Hejného

Od školního roku 2015/2016 učíme matematiku ve vybraných třídách podle metody prof. M. Hejného. Při výuce využíváme moderní učebnice vydané k výuce matematiky touto metodou.

Metoda výuky podle prof. Hejného usiluje o to, aby žáci zákonitosti matematiky objevovali samostatně nebo společně se spolužáky, získávané matematické dovednosti si mohli propojit s reálnými situacemi, a tím snadněji pochopit jejich principy. Metoda si neklade za cíl přehltit žáky znalostmi a naučit je spoustu pouček, ale porozumět zákonitostem.  Žáci řeší úlohy, na které stačí, a mohou zažít pocit úspěchu při jejich řešení, metoda vede žáky k tomu, aby se nebáli říci svůj názor a aby se nebáli, že řeknou špatný výsledek.

Metoda rozvíjí osobnost žáka a jeho samostatné uvažování. Žáci mají dostatek prostoru pro vlastní tvořivost, autonomní myšlení a vzájemnou komunikaci, učí se formulovat vlastní myšlenky, poslouchat a kriticky posuzovat myšlenky spolužáka. V diskusích se třída učí společně řešit problémy a hledat správné výsledky a cesty k nim vedoucí.

Více informací o Hejného metodě výuky matematiky lze získat zde.

RNDr. Jiří Chmela

 

Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Programovali: SE-MO Data s.r.o.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
Volgogradská 6a
700 30 Ostrava-Zábřeh
596 750 873