Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6aFakultní škola Ostravské univerzity
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.

XVI. studentská konference na Gymnáziu Olgy Havlové

První den konference se odehrál v přednáškovém duchu a setkání s pamětníky let 1969 a 1989. Konferenci zahájil Petr Šimíček, který společně se svými studenty představil studentské revolty v historickém kontextu prostřednictvím koláže dobových textů a obrazů. Po krátké přestávce vystoupil se svou prezentací „Studenti v historii Ostravy“ Martin Juřica z Archivu města Ostravy. Asi nejsilnějším zážitkem bylo setkání se sourozenci Jana Zajíce, kterého všichni známe jako pochodeň číslo 2. Zajímavá byla také reflexe přímých účastníků událostí let 1969 a 1989, pražské disidentky Petrušky Šustrové a Ivo Kalety, jednoho z čelních představitelů studentské stávky v listopadu 1989 v Ostravě.

Druhý den konference byl ve znamení akce. Třináct studentských týmů plnilo úkoly „pátračky v ulicích“ podle pátracího listu, nejdříve v prostoru staré Poruby a posléze centra Ostravy. Pátrání zavedlo studenty také do dvou významných ostravských institucí (Archivu města Ostravy a Galerie současného umění PLATO), v nichž měli připraveny specifické badatelské a tvůrčí úkoly.

 

Mgr. Eva Skotnicová

Fotografie

Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Programovali: SE-MO Data s.r.o.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
Volgogradská 6a
700 30 Ostrava-Zábřeh
596 750 873