Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6aFakultní škola Ostravské univerzity
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.

Za poznáním raného středověku

V úterý 19. září se obě sekundy vypravily poznávat život v raném středověku do archeoparku v Chotěbuzi. Po příjezdu do archeoparku se třídy rozdělily: sekunda A se nejprve vydala na prohlídku venkovní části, sekunda B prozatím zůstala v interaktivní expozici vstupní budovy. Spolu s námi šel i pan průvodce, jehož vyprávění bylo zajímavé a všechny nás bavilo. Po prohlídce předhradí jsme dokonce byli vyzváni, abychom si vyzkoušeli, jaké to bylo, kdybychom se hradiště pokusili dobývat – někteří zdatnější se tedy úspěšně vydrápali nahoru příkrými valy. Poté jsme se všichni přesunuli vstupní branou na akropoli, kde nás čekala ta nejzajímavější část exkurze. Prohlédli jsme si polozemnice, ve kterých Slované kdysi žili, a dozvěděli se spoustu zajímavostí, o kterých jsme předtím neměli ani potuchy. Vyzkoušeli jsme si umlít mouku, vyrýt hlaholici do voskových destiček, zahrát si na archeology nebo tkát. Také jsme si mohli vystřelit z luku. Na závěr jsme se přesunuli do expozice ve vstupní budově, kde jsme vyplnili pracovní listy. Zmoženi únavou z celého dne, promoklí a promrzlí jsme autobusem směřovali zpátky ke škole. Exkurzi jsme si přesto užili a těšíme se na další podobné akce.

 

Natálie Vicherková, sekunda A 

Fotografie

Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Programovali: SE-MO Data s.r.o.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
Volgogradská 6a
700 30 Ostrava-Zábřeh
596 750 873