Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6aFakultní škola Ostravské univerzity
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.

Zachraňme život!

Už podruhé se na naší škole uskutečnil, v rámci Zájmových dní, kurz první pomoci. Studenti, pod vedením zkušeného lektora z Českého červeného kříže Ostrava, absolvovali dvoudenní školení, které bylo zakončeno zkouškou a získáním průkazu Českého červeného kříže - Mladý zdravotník II. stupně.

První den se studenti naučili nezbytnou teorii a další den praktické dovednosti základů první pomoci. Smyslem kurzu není pouze získání průkazu ČČK, ale studenti se mohou uplatnit např. v hlídkách MZ II. stupně, jako třídní a školní zdravotníci nebo při ukázkách pro veřejnost, jako figuranti na soutěžích. A v neposlední řadě také při záchraně lidského života!

Mgr. Renáta Foltová

Fotografie

Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Programovali: SE-MO Data s.r.o.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
Volgogradská 6a
700 30 Ostrava-Zábřeh
596 750 873