Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6aFakultní škola Ostravské univerzity
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.

Záhada jaderné elektrárny

Dne 30. 5. se studenti Fyzikálního semináře (sexty) zúčastnili exkurze ve Světě techniky. Výukový program nesl název Záhada jaderné elektrárny.

Zopakovali jsme si, co je to radioaktivita, jaké máme záření a jak se před ním můžeme chránit. Naučili jsme se měřit s dozimetrem a dostali jsme 4 vzorky různých prvků a zkoušeli jsme měřit, jakou mají radioaktivitu. Byl to smolinec, cukr, modrá skalice a olovo. Díky dozimetru jsme zjistili, že nejradioaktivnější z těchto 4 vzorků je smolinec.

Poté jsme si mohli zkusit obleky, které nás chrání před částečkami radioaktivního prachu a dalšími špatnými částicemi, které by se nám mohly dostat na kůži a poškodit ji. Dále jsme zkoušeli, který materiál nás nejlépe ochrání před radiací. Vybírali jsme z několika plátků různých kovů, mezi které patřila měď, mosaz, olovo, hliník, nerez, železo a prostředí bez kovu. Ověřili jsme si, že nás před radiací nejlépe ochrání olovo, ale stavět z něj kryt není moc dobré, protože olovo je jedovaté a karcinogenní. Poté jsme si postavili vlastní, malý, papírový model elektrárny a řekli jsme si, jak funguje.

Nakonec jsme si zkusili, jak vypadá elektrárna ve virtuální realitě. Prošli jsme se uvnitř a dívali se dolů z chladící věže. I když se to nezdá, tak to bylo velmi reálné, až jste se báli jít k okraji nebo se i podívat dolů. Virtuální realitou skončila naše exkurze, ale kdo chtěl, mohl si jít zkusit spoustu dalších věcí, které se nacházejí v této budově. Například si někteří zkusili vyrobit lžičku nebo jsme zjistili, kolik energie musíme vynaložit jen na to, abychom spálili jeden burák.

Tímto výukovým programem jsme ukončili sérii zajímavých přednášek, exkurzí a seminářů, které jsme mohli v rámci Fyzikálního semináře navštívit v letošním školním roce.

Dominika Kovářová & Zuzana Hořinková, sexta B

Fotografie

Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Programovali: SE-MO Data s.r.o.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
Volgogradská 6a
700 30 Ostrava-Zábřeh
596 750 873