Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6aFakultní škola Ostravské univerzity
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.

Zájmové dny ve fyzice

V posledním červnovém týdnu proběhly v rámci zájmových dní dvě zajímavé akce z fyziky. První akcí byla návštěva laboratoří Aplikované fyziky na VŠB-TUO. Nejprve studenti vyslechli dvě přednášky z oblasti mechaniky a mechanického kmitání a poté se přemístili do laboratoří.

Ve studentských laboratořích měli možnost vyzkoušet si různé fyzikální experimenty, se kterými se nemůžou běžně setkat na střední škole. Zjistili princip setrvačníku a kyvadla, objasnili si přeměny energií na nakloněné rovině, vytvořili Chladniho obrazce. Za odměnu si mohli pomocí kyvadla nakreslit a poté odnést domů obrázek s Lissajousovými křivkami.

Druhou akcí byla Letní škola mechatroniky, kterou opět organizovala Vysoká škola báňská. Deset odvážných studentů během náročného dopoledne skládalo a programovalo robota. Cílem bylo sestavit robota, který by byl schopen pohybu a střílet a trefovat se na určený cíl. S tímto úkolem si nakonec všichni poradili a nejúspěšnější střelci byli odměněni cenami.

Oba zájmové dny byly velmi zajímavé, studenti si mohli vyzkoušet věci, se kterými běžně nepřijdou do kontaktu. Všichni účastníci akcí z řad studentů byli skvělí, poradili si s náročnými přednáškami i úkoly a prokázali svůj zájem o technické a přírodní vědy.

 

Mgr. Lenka Plachtová

Fotografie

Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Programovali: SE-MO Data s.r.o.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
Volgogradská 6a
700 30 Ostrava-Zábřeh
596 750 873