Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6aFakultní škola Ostravské univerzity
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.

Konzultační schůzky

  • 22. 9. 2020 od 17.00 hod - volby členů školské rady, organizace školního roku, školní řád, omlouvání absence -  z důvodu aktuální epidemiologické situace proběhnou rodičovské schůzky dne 22.9.2020 od 17 hod. prezenční formou jen v 1. a 5. ročníku (primy, kvinty). V ostatních třídách třídní učitelé pošlou informace zákonným zástupcům prostřednictvím informačního systému Bakalář.
    Plánované volby členů školské rady, kteří zastupují zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé studenty, se uskuteční ve vestibulu školy za zvýšených hygienických opatření (více viz http://www.gvoz.cz/skolska-rada.html)
  • 24. 11. 2020 od 17.00 hod - informace o prospěchu a chování - ONLINE
  • 6. 4. 2021 od 17.00 hod - informace o prospěchu a chování

Dále po předchozí domluvě v konzultačních hodinách jednotlivých vyučujících nebo po dohodě dle potřeby.

Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Programovali: SE-MO Data s.r.o.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
Volgogradská 6a
700 30 Ostrava-Zábřeh
596 750 873