Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6aFakultní škola Ostravské univerzity
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.

Maturitní zkoušky

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT)

Katalogy požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky


Maturitní zkoušky 2021

4.9.2020

 

Témata povinných a nepovinných předmětů profilové části maturitní zkoušky 2021

4.9.2020

 

Nabídka povinných a nepovinných předmětů profilové části maturitní zkoušky pro zkušební období 2021

4.9.2020

 

Školní seznam titulů z české a světové literatury k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury


Obecné informace

Žák podává přihlášku k maturitní zkoušce pro jarní zkušební období do 1.prosince 2020.

Společná část maturitní zkoušky

Povinné zkoušky
       1. český jazyk a literatura,
       2. cizí jazyk nebo matematika.
Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu.

Didaktický test ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá 75 minut.
Cizí jazyk si žák může vybrat z nabídky: anglický, německý, ruský a španělský. Didaktický test ze zkušebního předmětu cizí jazyk trvá 100 minut, z toho 40 minut poslechová část testu a 60 minut část ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti.
Didaktický test z matematiky trvá 120 minut. 

Nepovinné zkoušky
Žák se může ve společné části přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám, a to z nabídky:
- cizí jazyk
- matematika
Délka trvání, obsah a rozsah těchto zkoušek je stejný jako u povinného předmětu.

Profilová část maturitní zkoušky

V souladu s § 79 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitel školy stanovil povinné zkoušky profilové části takto:

  • český jazyk a literatura - písemná práce a ústní zkouška
  • cizí jazyk - písemná práce a ústní zkouška
  • další dva volitelné předměty 

Ústní zkouška ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá 15 minut a uskutečňuje se formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek z konkrétního literárního díla.  Ze školního seznamu literárních děl si žák připraví podle zadaných kritérií vlastní seznam 20 literárních děl. Žák odevzdá vlastní seznam literárních děl řediteli školy nejpozději do 31. března pro jarní zkušební období a do 30. června pro podzimní zkušební období. Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u ústní zkoušky z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl. Pracovní list je tvořen výňatkem z uměleckého textu a výňatkem z neuměleckého textu, ve kterém se ověřují znalosti a dovednosti  žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu.

Plánované termíny maturitní zkoušky

  • 7.-9.4.2021 - písemné práce profilové části
  • 3.-7.5.2021 - didaktické testy společné části
  • 17.- 22.5.2021 - ústní zkoušky profilové části
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Programovali: SE-MO Data s.r.o.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
Volgogradská 6a
700 30 Ostrava-Zábřeh
596 750 873