Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6aFakultní škola Ostravské univerzity
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.

Maturitní zkoušky

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT)

Katalogy požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky

Informace MŠMT k žádostem o přezkoumání maturitní zkoušky konané v jarním období 2020


Maturitní zkoušky 2020

12.8.2020

MŠMT vydalo jednotné zkušební schéma pro didaktické testy v podzimním období 2020


10.6.2020

Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky

12.5.2020

MŠMT zveřejnilo časový rozvrh konání didaktických testů ve společné části maturitní zkouky a kritéria hodnocení maturitní zkoušky


7.5.2020

Termíny didaktických testů společné části maturitní zkoušky:
1.června 2020 - matematika, jazyk anglický
2.června 2020 - český jazyk a literatura
3.června 2020 - matematika+

Ústní zkoušky společné i profilové části - 10.-16. června 2020.


28.3.2020   Maturity: Jak to letos bude?
4.2.2020   Stanovení termínů ústních zkoušek maturitní zkoušky - aktualizováno viz výše

10.1.2020

 

Termíny konání didaktických testů a písemných pracíaktualizováno viz výše

24.9.2019

 

Témata školních zkušebních úloh ústní zkoušky z cizího jazyka společné části maturitní zkoušky 2020

24.9.2019

 

Témata povinných a nepovinných předmětů profilové části maturitní zkoušky 2020

12.9.2019 

 

Nabídka povinných a nepovinných předmětů profilové části maturitní zkoušky pro zkušební období 2020

10.9.2019

 

Školní seznam titulů z české a světové literatury k ústní zkoušce společné části maturitní zkoušky 2020 z jazyka českého a literatury


Obecné informace

Žák podává přihlášku k maturitní zkoušce pro jarní zkušební období do 2.prosince 2019.

Profilová část maturitní zkoušky

V souladu s § 79 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitel školy stanovil:

  • profilová část maturitní zkoušky se skládá ze 3 povinných zkoušek a dále žák může konat zkoušku nejvýše ze dvou nepovinných předmětů.

Společná část maturitní zkoušky

Povinné zkoušky
       1. český jazyk a literatura,
       2. cizí jazyk nebo matematika.
Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka je zkouškou komplexní - skládá se ze tří dílčích zkoušek:
       1. didaktického testu,
       2. písemné práce,
       3. ústní zkoušky.

Didaktický test ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá 75 minut.
Písemná práce ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá 110 minut.  
Ústní zkouška ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá nejdéle 15 minut. Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut. Ze školního seznamu literárních děl si žák připraví podle kritérií pro výběr zadání ústní zkoušky společné části podle katalogu vlastní seznam 20 literárních děl. Žák odevzdá vlastní seznam literárních děl řediteli školy nejpozději do 31. března pro jarní zkušební období a do 30. června pro podzimní zkušební období. Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u ústní zkoušky z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl.
Pracovní list je tvořen výňatkem z uměleckého textu, výňatkem z neuměleckého textu a vymezením struktury ústní zkoušky.

Cizí jazyk si žák může vybrat z nabídky: anglický, německý, ruský a španělský. Žák si může zvolit i cizí jazyk, který se během studia na škole neučil.
Didaktický test ze zkušebního předmětu cizí jazyk trvá 100 minut, z toho 40 minut poslechová část testu a 60 minut část ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti.
Písemná práce ze zkušebního předmětu cizí jazyk trvá 60 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut. 

Zkouška z matematiky probíhá formou didaktického testu, který trvá 120 minut. 

Nepovinné zkoušky
Žák se může ve společné části přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám, a to z nabídky:
- cizí jazyk
- matematika
Délka trvání, obsah a rozsah těchto zkoušek je stejný jako u povinného předmětu.

Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Programovali: SE-MO Data s.r.o.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
Volgogradská 6a
700 30 Ostrava-Zábřeh
596 750 873