Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6aFakultní škola Ostravské univerzity
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.

Organizace školního roku

Školní rok 2017/2018

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018.

 • podzimní prázdniny - čtvrtek 26. 10. a pátek 27. 10. 2017
 • vánoční prázdniny - 23. 12. 2017 - úterý 2. 1. 2018 
  vyučování začne ve středu 3. 1. 2018
 • pololetní prázdniny - pátek 2. 2. 2018
 • jarní prázdniny - 12. 3. - 18. 3. 2018
 • velikonoční prázdniny - čtvrtek 29.3. a pátek 30. 3. 2018
 • hlavní prázdniny - 1. 7. - 31. 8. 2018
  období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. 9. 2018
 • Den otevřených dveří - 5. 12. 2017 a 30. 1. 2018, 15 - 18 hod
 • sportovní kurz - septimy - 11. 9. - 15. 9. 2017
 • lyžařský kurz - kvinty - 12. 2. - 18. 2. 2018 - Lienzské Dolomity (Rakousko)

 Termíny konzultačních schůzek

 • 19. 9. 2017
 • 21. 11. 2017
 • 10. 4. 2018

Zájmové kroužky ve školním roce 2017/2018

ROZVRH KROUŽKŮ


Zájmové kroužky ve školním roce 2016/2017

Ostrava.cz

Škola nabízí žákům možnost zapojit se do činnosti v několika zájmových kroužcích.
Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.

Aktuální nabídka zájmových kroužků, termíny konání a vedoucí kroužku:

 • Košíková (Pá 14.00 - 15.30) - Mgr. Pospíšil
 • Odbíjená - dívky (Čt 14.45 - 16.15) - Mgr. Kahánková
 • Pěvecký sbor "Pátečníci" (Pá 7.15 - 8.00) - Mgr. Palička
 • Hobby klub pro dívky (Út 14.00 - 15.30) - Mgr. Kratochvilová
 • Kroužek informatiky a programování (Čt 14.00 - 15.30) - Mgr. Bartoňková
 • Astronomický kroužek (Út 7.15 - 8.00) - Mgr. Plachtová
 • Badminton (Út 14.45 - 16.15) - Mgr. Tauber
 • Kroužek robotechniky (Čt 14.30 - 17.30 - LT) - VŠB TUO (Mgr. Bartoňková)
 • Němčina - příprava na Zertifikat Deutsch (Út 14.45 - 15.30) - Mgr. Piňosová
 • Powerjóga (St 15.45 - 16.30) - Mgr. Štachová

Seznam povinných a doporučených učebnic z jednotlivých předmětů


Školní centrum poradenských služeb

Na škole pracuje Školní centrum poradenských služeb. Jeho členy jsou výchovný poradce a metodik prevence rizikových projevů chování. více


Konzultační hodiny

Přehled konzultačních hodin vyučujících a třídnických hodin v tomto školním roce: zde
V případě zájmu o konzultace informujte prosím předem vyučujícího (telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím aplikace Bakaláři).


Školní vzdělávací program

Od školního roku 2014/2015 vyučujeme podle školního vzdělávacího programu Non scholae sed vitae discimus ve všech třídách. více

Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Programovali: SE-MO Data s.r.o.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
Volgogradská 6a
700 30 Ostrava-Zábřeh
596 750 873