Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6aFakultní škola Ostravské univerzity
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.

Organizace školního roku

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.

 • podzimní prázdniny - pondělí 29. 10. a úterý  30. 10. 2018
 • vánoční prázdniny - 22. 12. 2018 - 2. 1. 2019 
  vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna  2019
 • pololetní prázdniny - pátek 1. února 2019
 • jarní prázdniny - 4. 2. - 10. 2. 2019
 • velikonoční prázdniny - čtvrtek 18. 4. a pátek 19. 4. 2019
 • hlavní prázdniny - 29. 6. - 1. 9. 2019
  období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. 9. 2019
 • Den otevřených dveří - 4. 12. 2018 a 29. 1. 2019, 15 - 18 hod
 • sportovní kurz septim - 10. - 14. 9. 2018 (jižní Morava)
 • lyžařský kurz sekund - 16. - 22. 2. 2019 (Jeseníky)
 • lyžařský kurz kvinty - 11. - 17. 3. 2019 (Rakousko)

Termíny konzultačních schůzek

 • 18. 9. 2018
 • 20. 11. 2018
 • 9. 4. 2019

Seznam povinných a doporučených učebnic z jednotlivých předmětů


Školní centrum poradenských služeb

Součástí školy je Školní centrum poradenských služeb. Jeho členy jsou výchovní poradci a metodik prevence rizikových projevů chování (více).


Zájmové kroužky

Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2018/2019 zde


Konzultační hodiny

Přehled konzultačních a třídnických hodin ve školním roce 2018/2019: zde
V případě zájmu o konzultace se prosím předem domluvte s vyučujícím (telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím aplikace Bakaláři).


Školní vzdělávací program

Od školního roku 2014/2015 vyučujeme podle školního vzdělávacího programu Non scholae sed vitae discimus ve všech třídách. více


Zájmové kroužky ve školním roce 2017/2018

ROZVRH KROUŽKŮ

Zájmové kroužky ve školním roce 2016/2017

Ostrava.cz

Škola nabízí žákům možnost zapojit se do činnosti v několika zájmových kroužcích.
Projekt "Zájmové kroužky studentů Gymnázia Volgogradská" byl realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.

Nabídka zájmových kroužků:

 • Košíková  - Mgr. Pospíšil
 • Odbíjená - dívky  - Mgr. Kahánková
 • Pěvecký sbor "Pátečníci"  - Mgr. Palička
 • Hobby klub pro dívky  - Mgr. Kratochvilová
 • Kroužek informatiky a programování  - Mgr. Bartoňková
 • Astronomický kroužek  - Mgr. Plachtová
 • Badminton  - Mgr. Tauber
 • Kroužek robotechniky  - ve spolupráci s FEL VŠB TUO (Mgr. Bartoňková)
 • Němčina - příprava na Zertifikat Deutsch  - Mgr. Piňosová
 • Powerjóga - Mgr. Štachová
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Programovali: SE-MO Data s.r.o.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
Volgogradská 6a
700 30 Ostrava-Zábřeh
596 750 873