Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6aFakultní škola Ostravské univerzity
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.

Přijímací zkoušky nanečisto

obrazek

Pro uchazeče o studium z 5. tříd ZŠ organizujeme „Přijímací zkoušky nanečisto“. Žáci při nich vypracují test z matematiky a z jazyka českého, každý v rozsahu cca 25 min. Forma testu, způsob zadání a hodnocení bude podobný jako u testů na přijímacích zkouškách.

Co mohou uchazeči získat?

  • Vyzkouší si práci s testem podobným tomu, se kterým se setkají u přijímací zkoušky.
  • Zjistí, jaké formy úloh se v testech užívají.
  • Mohou si vyzkoušet časovou náročnost průběhu zkoušky.
  • Zkušení vyučující matematiky a jazyka českého vysvětlí řešení jednotlivých úloh.
  • Získají zkušenosti, co by měli ještě procvičit na skutečné přijímací zkoušky.
  • Vyučující zodpoví případné další dotazy o přijímacích zkouškách.

 

! POZOR !

Vzhledem k aktuální epidemické situaci jsme se rozhodli poskytnout vám připravené zadání testů nanečisto ke stažení zdarma, spolu se záznamovými archy, do kterých uchazeč zaznamenává své řešení. Oba testy si můžete vypracovat samostatně doma (časový limit na oba testy je 25 minut).

Zadání testů a záznamové archy ke stažení:

   zadání ČJL
   ZA ČJL
   zadání MAT
   ZA MAT

Klíč správných řešení:

   výsledky ČJL
   výsledky MAT

Na úterý 20. 4. odpoledne připravujeme pro zájemce on-line schůzky, na kterých vám učitelé matematiky a českého jazyka poskytnou vysvětlení k řešení úloh, se kterými byste si nevěděli rady. Link, pomocí kterého se budete moci připojit do on-line schůzky v prostředí MS Teams, vám zašleme na e-mail.

Těšíme se na Vás a věříme, že tato akce přispěje k úspěšnému složení přijímacích zkoušek.

Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Programovali: SE-MO Data s.r.o.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
Volgogradská 6a
700 30 Ostrava-Zábřeh
596 750 873