Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6aFakultní škola Ostravské univerzity
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.

Přípravné kurzy

na přijímací zkoušky pro žáky 5. tříd ZŠ

Chcete podpořit kvalitní přípravu Vašeho dítěte na přijímací zkoušky?
Nabízíme Vám přípravné kurzy pro uchazeče o studium na osmiletém gymnáziu.

Cíl

Cílem přípravného kurzu je seznámit uchazeče o studium s tím, jaké typy úloh se v přijímacích testech vyskytují, vysvětlit a procvičit možné způsoby jejich řešení a podpořit tak přípravu uchazečů na přijímací zkoušky.

Výukové lekce připravují a vedou zkušení pedagogové našeho gymnázia s dlouholetou praxí a aprobací pro výuku příslušných předmětů. Při tvorbě lekcí přípravných kurzů budeme využívat publikace, které obsahují úlohy podobné úlohám v přijímacích testech. Jednotlivé lekce budou tematicky zaměřené tak, aby pokryly celé spektrum typů úloh, které se v přijímacích testech vyskytují.
Seznam probíraných témat: a) český jazyk, b) matematika

Na závěr kurzu budou mít jeho účastníci možnost ověřit si úroveň své připravenosti prostřednictvím Přijímacích zkoušek nanečisto za podmínek simulujících podmínky při přijímacích zkouškách (s přibližně polovičním časovým limitem a polovičním počtem úloh ve srovnání s "ostrými" testy).

Termíny

Přípravné kurzy pořádáme v období 7. 2. - 15. 3. 2017 v odpoledních hodinách (15:00 - 17:00).
V období jarních prázdnin se lekce nekonají!

Přehled termínů:

   úterý (7. 2., 14. 2., 21. 2., 28. 2., 14. 3.)
   středa (8. 2., 15. 2., 22. 2., 1. 3., 15. 3.)

Pokyny pro účastníky

V den konání kurzu se dostavte do vstupního vestibulu školy mezi 14:45 až 14:55 hod. Zde vyčkáte příchodu vyučujícího, který odvede svou skupinu do učebny.
Po ukončení výuky v 17:00 hod budou účastníci kurzu přivedeni vyučujícím zpět do vestibulu školy, kde si je mohou vyzvednout rodiče.

S sebou si vždy přineste:
  studijní literaturu (bude předána na první lekci), poznámkový blok nebo sešit, funkční psací a rýsovací potřeby

Cena

Cena kurzu je 1 200,- Kč, ve které je zahrnuto:

  • 10 výukových lekcí – z každého předmětu 5 lekcí,
  • studijní materiál – knihy pro přípravu na přijímací zkoušky (matematika, český jazyk) v celkové ceně cca 500,- Kč,
  • přijímací zkoušky nanečisto, které se budou konat v úterý 21. 3. 2017.

Přihlašování

UZAVŘENO: 27. 1. 2017

Přihlašovat se můžete od října 2016 e-mailem: info@gvoz.cz nebo telefonicky: 596 750 873

Při přihlášení vždy uveďte tyto údaje:
   - jméno a příjmení uchazeče
   - název ZŠ, kterou nyní navštěvuje
   - kontakt na zák. zástupce (telefon + e-mail)
   - výukový den, o ketrý máte zájem (úterý nebo středa) 

Přihláška se stává závaznou v okamžiku zaplacení kurzovného.
Platbu můžete provést v hotovosti na pokladně školy nebo bezhotovostním převodem na účet školy: 17039761/0100, var. symbol platby Vám bude sdělen při přihlášení.

Storno podmínky

Do 27. 1. 2017 se lze odhlásit bez storno poplatku.
Při odhlášení po tomto datu si účtujeme storno poplatek ve výši 500 Kč z kurzovného.

Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Programovali: SE-MO Data s.r.o.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
Volgogradská 6a
700 30 Ostrava-Zábřeh
596 750 873