Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6aFakultní škola Ostravské univerzity
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.

Přípravné kurzy

na přijímací zkoušky pro žáky 5. tříd ZŠ

Chcete podpořit kvalitní přípravu Vašeho dítěte na přijímací zkoušky?
Nabízíme Vám přípravné kurzy pro uchazeče o studium na osmiletém gymnáziu.

Cíl

Cílem přípravného kurzu je seznámit uchazeče o studium s tím, jaké typy úloh se v přijímacích testech vyskytují, vysvětlit a ukázat možné způsoby jejich řešení a podpořit tak přípravu uchazečů na přijímací zkoušky.

Výukové lekce připravují a vedou zkušení pedagogové našeho gymnázia s dlouholetou praxí a aprobací pro výuku příslušných předmětů. Při tvorbě lekcí přípravných kurzů budeme využívat publikace, které obsahují úlohy podobné úlohám v přijímacích testech. Jednotlivé lekce budou tematicky zaměřené tak, aby pokryly celé spektrum typů úloh, které se v přijímacích testech vyskytují.
Seznam probíraných témat: a) český jazyk, b) matematika

Na závěr kurzu budou mít jeho účastníci možnost ověřit si úroveň své připravenosti prostřednictvím Přijímacích zkoušek nanečisto za podmínek simulujících podmínky při přijímacích zkouškách (s přibližně polovičním časovým limitem a polovičním počtem úloh ve srovnání s "ostrými" testy).

Termíny

Přípravné kurzy pořádáme v období 17. 2. - 27. 3. 2020, (ve středu a ve čtvrtek) v odpoledních hodinách (15:00 - 17:00).

Pokyny pro účastníky

Dostavte se v den konání kurzu nejpozději ve 14:55 hod do vestibulu školy. Odtud odcházejí žáci s vyučujícími do učeben. Po skončení výuky v 17 hodin přivedou vyučující žáky zpět do vestibulu.

S sebou si prosím přineste psací a rýsovací pomůcky, poznámkový sešit nebo blok. Učební texty vám budou rozdány vyučujícími před první lekcí.

 

 

Přihlašovat se můžete od října 2019 e-mailem: info@gvoz.cz nebo telefonicky: 597 582 610

Při přihlášení vždy uveďte tyto údaje:
   - jméno a příjmení uchazeče
   - název ZŠ, kterou nyní navštěvuje
   - kontakt na zák. zástupce (telefon + e-mail)
   - výukový den, o který máte zájem (středa nebo čtvrtek)

Poslední možnost přihlášení je v úterý 28. ledna 2020.

Cena

Celkové kurzovné činí 1 200 Kč. V této částce je zahrnuto:

  • 12 výukových lekcí (6 lekcí z matematiky a 6 z českého jazyka);
  • studijní literatura pro práci v kurzu, vhodná i pro samostatnou domácí přípravu (v ceně cca 400 Kč);
  • přijímací zkoušky nanečisto: 31. 3. 2020.

Přihláška se stává závaznou v okamžiku zaplacení kurzovného.
Platbu můžete provést v hotovosti na pokladně školy nebo bezhotovostním převodem na účet školy: 17039761/0100, var. symbol platby Vám bude sdělen při přihlášení.

 

Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Programovali: SE-MO Data s.r.o.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
Volgogradská 6a
700 30 Ostrava-Zábřeh
596 750 873